Content Section
Pressmeddelanden

Finnvera gav en negativ resultatvarning: kreditförlustrisken för ansvar i Ryssland har ökat

""
Published date

Kreditförlustrisken för Finnverakoncernens exportkreditgarantiansvar i Ryssland har ökat, vilket har lett till att förlustavsättningarna har ökat med 250 miljoner euro.

Finnvera gav en negativ resultatvarning den 11 mars 2022.

Det uppskattas ? ännu inte att det finns grunder för att upplösa de förlustreserveringar på 1,2 miljarder euro som tidigare gjorts till följd av coronapandemin. På grund av den ökade kreditförlustrisken för exportkreditgarantier kan Finnverakoncernens resultat för 2022 bli negativt.

Tidigare publicerade resultatutsikter för 2022

I årsredovisningen och bokslutet 2021 som publicerades den 16 februari 2022 bedömde Finnvera följande resultatutsikter:

"Coronapandemin fortsätter att orsaka betydande osäkerhet i resultatutvecklingen för år 2022. Om ekonomin fortsätter på en tillräcklig tillväxtbana och om affärsverksamheten för Finnveras stora riskobjekt utvecklas positivt, vilket begränsar eller minskar betydande förlustreserveringar och förluster, kan Finnverakoncernens resultat för 2022 bli positivt.”

Publicering av ledningens delårsredogörelse Q1/2022

Finnverakoncernen publicerar ledningens delårsredogörelse Q1/2022 den 12 maj 2022.

Ytterligare information:

Pauli Heikkilä, VD, tel +358 29 460 2400

Ulla Hagman, CFO, tel +358 29 460 2458

Dela sidan: