Sök i finnvera.fi

Nyheter

Tillbaka

Finnvera lovar främja affärsverksamhet inom miljöbranschen

11.06.2012

Finnvera lovar vara med om att finansiera sådan miljöaffärsverksamhet som har förutsättningar för lönsamhet och som främjar hållbar tillväxt, internationalisering och export i företagen. Löftet är en del av en kampanj som har startats av Arbets- och näringsministeriet och Tekes. I kampanjen utmanas organisationer att ge löften om hur de förbinder sig att främja Finlands roll som föregångare när det gäller att främja miljöaffärsverksamheter som en del av en hållbar ekonomisk tillväxt.

Kampanjen relaterar till regeringens program för affärsverksamhet inom miljöbranschen. Programmet skapar strategiska mål för den finländska cleantech-affärsverksamheten och samordnar aktörsfältet. I den första fasen av löftesprocessen har man utmanat ministerier och organisationer inom den offentliga sektorn. I nästa fas utmanas företag, kommuner och andra aktörer.

Organisationer som hade utmanats att gå med i kampanjen offentliggjorde sina löften på evenemanget Green Growth Summit i Helsingfors.

Läs Green Growth Summit-meddelandet http://www.tem.fi/index.phtml?89510_m=106728&l=sv&s=2468
Läs mer om kampanjen på http://www.tem.fi/index.phtml?l=sv&s=4834

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information