Content Section
Nyheter

Finnvera gjorde lyckad emission på 300 miljoner US dollar till rörlig ränta

Finnvera har igår den 11 juni 2013 emitterat ett treårigt lån på 300 miljoner US dollar (ca. 226 milj. euro) till rörlig ränta. Lånets ränte- och valutarisk har skyddats genom ränte- och valutaswappar. Lånet var emitterat under EMTN (Euro Medium Term Note) programmet.

Finnveras EMTN program och lån emitterade under det samt härmed samhörande ränte- och valutaswappar är garanterade av staten. Finnvera använder inskaffade medel för finansiering av små och medelstora företag samt export.

Tilläggsinformation:
Ekonomidirektör Ulla Hagman, tel. +358 29 460 2458
Finansieringschef Petri Pärssinen, Funding, tel. +358 29 460 2472