Sök i finnvera.fi

Nyheter

Tillbaka

Finnvera gjorde lyckad emission på 300 miljoner US dollar till rörlig ränta

12.06.2013

Finnvera har igår den 11 juni 2013 emitterat ett treårigt lån på 300 miljoner US dollar (ca. 226 milj. euro) till rörlig ränta. Lånets ränte- och valutarisk har skyddats genom ränte- och valutaswappar. Lånet var emitterat under EMTN (Euro Medium Term Note) programmet.

Finnveras EMTN program och lån emitterade under det samt härmed samhörande ränte- och valutaswappar är garanterade av staten. Finnvera använder inskaffade medel för finansiering av små och medelstora företag samt export.

Tilläggsinformation:
Ekonomidirektör Ulla Hagman, tel. +358 29 460 2458
Finansieringschef Petri Pärssinen, Funding, tel. +358 29 460 2472

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information