Content Section
Nyheter

Den nya finansieringsmodellen blev genast populär

Finnveras begynnelseborgen har sökts för 1 600 finansieringsprojekt under det första året. Enligt en företagare är borgen praktisk för nystartade företag.

Bankerna och företagarna har hittat Finnveras begynnelseborgen som varit tillgänglig i något över ett år.

Teamchef Leena Waarna berättar att bankerna har skickat Finnvera ansökningar om begynnelseborgen för 1 600 finansieringsprojekt.

Banken ansöker om begynnelseborgen för företagarens räkning, vilket betyder att företagaren sköter sina ärenden endast med den egna banken. Finnveras borgensandel kan vara högst 80 procent, men beloppet av begynnelseborgen som beviljas ett företag kan vara sammanlagt högst 80 000 euro.

– Begynnelseborgen lämpar sig också väl för mindre projekt på till exempel 30 000–50 000 euro. Det finns alltså ingen anledning för företagarna att bli förlamade även om de inte har de säkerheter som banken kräver, säger Waarna.

Hon uppmanar nya företagare att först kontakta de lokala rådgivningstjänsterna. Där får de information till exempel om konkurrenssituationen i området och branschen.

Företagens startkostnader och finansieringsbehov varierar kraftigt.

I servicebranschen räcker till exempel några tio tusen euro som driftskapital i startskedet, medan det behövs betydligt mer pengar för investeringsbehoven i produktionsprojekt.

– Företagarna kan beräkna sina kostnader ganska bra på förhand. Omsättningsprognoserna blir däremot lätt alltför optimistiska. Man föreställer sig att omsättningen börjar inflyta snabbt och betalningsplanerna görs upp enligt denna föreställning, säger Waarna.

– Tack vare realistiska totalkalkyler och rätt dimensionerad kredit jämte amorteringstider kan en ny företagare undvika de värsta fallgroparna, fortsätter Waarna.

En snabbare start

Helsingforsföretagaren Tuure Parkkinen lovordar begynnelseborgen.

– Begynnelseborgen var sällsynt praktisk då banken ansökte om den för vår räkning. Företagaren slapp nästan allt papperskrig. Vi beslutade till sist att lyfta 25 000 euro, minns Parkkinen.

Tillsammans med sina partners grundade han i slutet av november i fjol företaget ResQ Club. Med hjälp av den digitala tjänsten som företaget utvecklat får konsumenterna information om mat som eventuellt kommer att gå till spillo i restauranger, bagerier, kaféer och hotell.

Viai tjänsten får konsumenterna chansen att köpa mat som är till och med mer än 50 procent billigare. Samtidigt minskar restaurangernas spill.

Parkkinen berättar att de inte hade mycket egna besparingar när de grundade företaget.

– Även om man själv skulle utföra arbetet utan lön uppstår det ofrånkomligen kostnader i början. Nu fick vi igång allt snabbare.

Tjänsten som ResQ Club tillhandahåller har från första början väckt intresse såväl hos investerare som konsumenter.

Bolaget offentliggjorde en finansieringsrunda på över 300 000 euro när privatpersoner och kapitalinvesterare kom med som nya investerare. Samtidigt meddelande ResQ Club att tjänsten blir tillgänglig även i Sverige.

Tjänsten har cirka 20 000 registrerade användare och 150 samarbetspartner.

FAKTA: Vad är begynnelseborgen?

  • Begynnelseborgen är avsedd för nya företag och företag som varit verksamma högst tre år. Företaget ska vara personägt.
  • Begynnelseborgen lämpar sig särskilt för små finansieringar. I synnerhet om företagaren inte har säkerheter som uppfyller bankens krav.
  • Finnveras borgensandel är högst 80 procent. Begynnelseborgen som beviljats ett företag kan uppgå till högst 80 000 euro. Då är det största lånebeloppet som söks hos banken 100 000 euro.
  • Huvuddelägarnas proprieborgen som specialborgen, som utgör säkerheten, ska täcka minst en fjärdedel av borgensbeloppet.
  • Företaget framlägger finansieringsansökan för sin egen bank. Därefter bedömer banken om affärsverksamheten är trovärdig samt går i genom kalkylerna och sökandenas kreditvärdighet innan finansiering beviljas. Banken ansöker om begynnelseborgen hos Finnvera för företagets räkning.
  • Begynnelseborgen är avsedd särskilt för ett nystartat företags driftskapital- och investeringsbehov. Den kan inte användas för företagsförvärv eller finansiering av lokalanskaffningar.
  • Begynnelseborgen kan också vara en del av företagets lånehelhet.
  • Den längsta amorteringstiden för begynnelseborgen är tio år.

Mer information om begynnelseborgen hittar du här.

Fler finansieringsalternativ hittar du här.

Text: Kimmo Koivikko