Sök i finnvera.fi

Artiklar

Tillbaka

Det kan löna sig att byta

17.05.2016

Marju Silander, VD för Finlands Företagarkvinnor, har flera synpunkter på hur det ekonomiska läget kunde förbättras. Nyckeln är tillväxt, genom mer internationell verksamhet och ägarbyten.

Under de senaste åren har arbetslivet och företagsstrukturen i Finland genomgått betydande förändringar. En som följt med förändringarna på mycket nära håll är Marju Silander, VD för Finlands Företagarkvinnor. Silander, som själv har företagarbakgrund, har verkat och samlat erfarenhet bl.a. inom Företagarna i Helsingfors före sin nuvarande post.

– Finland har gått från storföretagens tidevarv in i mikroföretagets era.

Enligt Silander lever lagstiftningen fortfarande kvar i de stora företagens tid, även om den nuvarande regeringen jobbar på att strukturera om arbetslivet och skala bort onödig reglering.

– Det är småföretagen och mikroföretagen som skapar flest arbetsplatser. Vi måste följa EU-principen ”Tänk småskaligt först” om vi vill lotsa Finland Ab in i nutiden, menar Silander.

Småföretag bör tänka om

Silander bekymrar sig över bristen på tillväxt åt det internationella hållet. Det ekonomiska uppsving som är på gång i Europa verkar inte fastna på oss.

– Utmaningen för småföretagen är hur man ska nå den internationella marknaden. En stark inhemsk marknad räcker inte till för att sätta stopp för den växande statsskulden – i praktiken sitter man bara vid samma bord och skyfflar över pengar från en börs till en annan, summerar Silander.

Den största tillväxtpotentialen ser hon i branscher centrerade kring teknik. Fenomen som hållbar utveckling, kretsloppsekonomi, stigande åldersstruktur och boomen i sektorn hälsa och välbefinnande innebär möjligheter att skapa nya produkter och ny service för en internationell marknad.

De yngre generationerna av företagare har drive när det gäller att våga sig ut i världen.

– Tankemönstret är inte längre att vi grundar ett företag och blir internationella i något skede, utan nuförtiden tänker man större från början, säger Silander.

Det har blivit attraktivt att vara företagare: unga företagare tvekar inte så mycket, utan tar chansen att skapa just det liv som de har drömt om.

– Kulturen har förändrats, och dessutom börjar åratal av företagarfostran i läroverken och i företagarorganisationerna äntligen att synas, konstaterar Silander förnöjt.

Ägarbyten kan sätta sprutt på arbetslivet i Finland

Att bli internationell är inte ett alternativ för alla företag. Vissa typer av lokal service går det inte att globalisera eller digitalisera, till exempel. Då måste man hitta andra lösningar för att blåsa luft i affärerna.

Ägarbyten ser Silander som en fullkomligt central lösning för tillväxt i Finland.

– Vi har för tillfället över 80 000 företagare som är över 55 år gamla. Ca en tredjedel av dem har meddelat att affärsverksamheten slutar när de går i pension. Man vet även att ett ägarbyte påverkar ca fyra personer i medeltal, så det är många arbetsplatser som är i fara, menar Silander.

Brist på information är en orsak till att det genomförs så få ägarbyten.

– Särskilt ensamma företagare är ofta för blygsamma när det gäller att se företagets värde. I vår egenskap av branschorganisation inom Företagarna i Finland för vi en intensiv dialog med bl.a. Finnvera om hur vi ska hjälpa företagare att se det realiserbara värdet hos sina företag så att dessa fortsätter att ge människor jobb, säger Silander.

Hon berättar om en kvinnlig företagare som var på väg att lägga ner sitt företag helt och hållet. Till slut beslöt hon sig ändå att fråga om möjligheterna att sälja. Resultatet var att företagaren fick ett tillskott på uppemot 10 000 euro till sin pension tack vare att hon delade upp företagets lager och verksamheter i flera paket och sålde bort dem.

– Om det inte blir någon affär kan man säga att vi slänger bort vår egendom. Vi borde bygga upp en stolthet och positiv energi över att en företagare har lyckats skapa något som också andra har nytta av, säger Silander.

När man hittar den rätta

Att köpa ett existerande företag är den perfekta chansen för en ny företagare att få en rask start på verksamheten. Man behöver inte börja från noll. Nätverken, affärslokalen och processerna finns redan. Företagare som har börjat genom ett företagsköp är i genomsnitt mer nöjda med entreprenörskapet och känner att de har lyckats.

Enligt Silander är både säljare och potentiella köpare dåligt informerade om företagsköp.

– Nyföretagarcentralerna tar emot många besökare som har en egen idé. Om det visar sig att idén inte fungerar kunde man föreslå att personen hittar en utvecklingspartner i ett existerande företag, funderar Silander.

När en ny idé och en existerande verksamhet slås samman kan det uppstå något helt nytt. Då tar det inte heller så länge att omsätta sin idé i pengar, och processen kan bidra till att finslipa idén på köpet.

Ägarbyten är även ett fenomenalt sätt att utöka en befintlig affärsverksamhet.

– Summan av två företag som går samman kan ibland bli mer än två. Det skulle vara så värdefullt att människor hittar varandra tidigare, att man inte skulle vänta tills företaget är alldeles nerkört av flera års bristande utveckling, sammanfattar Silander. Silander liknar företagsköp vid bilköp: den som säljer sin bil är oftast mån om att bilen ska hämta in ett så högt pris som möjligt. Denna filosofi tycker hon att företagare ska anamma i varenda utvecklingsfas som företaget genomgår.

Sagt

”Finland är så litet att det är ytterst viktigt att samarbeta. Vi kan inte slösa tid på att käbblas, vi måste bilda ett enhetligt Finland mot Kina, Tyskland eller Sverige.”

”Om byns enda röraffär slutar borde det ligga också i städernas och kommunernas intresse att hitta en ny företagare på orten, istället för att verksamheten försvinner så att servicen försämras i kommunen.”

”Utvecklingsanalyser för företag är en avgiftsfri offentlig tjänst och en fantastisk möjlighet för företag att hålla koll på sin utvecklingspotential och sitt värde. Varje företag borde göra en ”årsöversikt” i vissa skeden av företagets livscykel.”

Text: Noora Puro Foto: Heidi Strengell

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information