Content Section
Artiklar

Coronan släckte inte hoppet – företag inom cirkulär ekonomi stärker ställningarna genom företagsaffär

Toimitusjohtaja Outi Luukko

Ledningen för TouchPoint, som tillverkar ekologiska arbetskläder, visade stort mod när Helsingforsbolaget slutförde en företagsaffär mitt under den värsta coronakrisen. TouchPoint köpte Domino Workwear, ett företag för tillverkning av arbetskläder som hade större omsättning än TouchPoint självt. Affären finansierades med hjälp av ett tillväxtlån från Finnvera.

TouchPoints verkställande direktör Outi Luukko är glad över att investeringen inte lades på is på grund av coronan.

– Jag ser gärna framåt. Domino var ett betydande köp för oss och krävde finansieringsarrangemang. TouchPoints strategi bygger på såväl organisk tillväxt som tillväxt genom företagsaffärer. Även om coronan fört med sig en del små frågetecken i fråga om tillväxten har vi ambitiösa planer på att öka vår omsättning till 30 miljoner euro inom några år, berättar Luukko.

Hon anser att Dominos styrkor finns i produktionen och logistiken. Tammerforsföretaget tillverkar arbetskläder främst för storföretag. Försvarsmakten är en stor avtalskund. 

TouchPoint har för sin del satsat på ekologiska arbetskläder och cirkulär ekonomi. Arbetskläderna tillverkas av återvunnet material, där man använt befintliga råvaror.

– Företagsaffären var egentligen en evolution. Vi har samarbetat länge och lärt känna varandra. Företagen är lagom olika. Behovet av arbetskläder tar aldrig slut, och miljövärden har under den senaste tiden tagits upp till diskussion på ett helt nytt sätt, säger Luukko.

Tillväxtlånet avgjorde affären

Kapitalförvaltningsbolaget Taaleris fond för cirkulär ekonomi blev för några år sedan huvudägare i TouchPoint, och Luukko är bolagets största personalägare.

De finansieringsarrangemang för företagsaffären som vd:n nämnde krävde förhandlingar mellan ägarna, banken och Finnvera.

– Extern finansiering är en nödvändighet i sådana här företagsaffärer, och affären skulle inte ha blivit verklighet utan samarbetspartner. Lyckligtvis lyckades man genom samarbete få ihop finansiering under den svåra tiden. Vi behövde först ett tillväxtlån från Finnvera för att stärka vårt eget kapital, berättar Luukko.

Ett tillväxtlån är ett juniorlån som kan jämställas med företagets eget kapital. Med ett tillväxtlån höjer man företagets soliditetsgrad till en tillräcklig nivå, så att man får med en bank som finansiär.

Finansiering på två miljoner euro kan exempelvis ordnas så att 20 procent av summan är egen finansiering och 30 procent är ett tillväxtlån. Resten kan sedan finansieras med ett banklån.

En av lånets styrkor är att det inte behövs någon säkerhet.

Finnveras finansieringschef Esko Huhta tror att finansieringslösningar som stärker företagens egna kapital kommer att öka framöver. Coronan har försvagat företagens resultat.

– Det är fint när företag är lönsamma och skapar arbetsplatser. Särskilt cirkulär ekonomi är en framtidsbransch. Tillväxt, internationalisering och företagsaffärer är strategiska tyngdpunkter för TouchPoint. Vi deltar gärna i sådana projekt, berättar Huhta.

Ny anläggning på gång

Luukko och TouchPoint har många järn i elden vid sidan av företagsaffären.

Bolaget hade utarbetat en internationaliseringsstrategi och förberett sig för etablering på den amerikanska marknaden redan länge innan coronan kom.

Vid sidan av internationaliseringsplanerna är TouchPoint huvudägare i bolaget Rester, som bygger en anläggning för cirkulär ekonomi i Pemar. Anläggningen, som väntas bli klar nästa år, förädlar kasserade textilier till återvinningsfibrer, det vill säga nytt råmaterial.

Investeringen är värd miljontals euro. Finnvera är med som garant i finansieringen av anläggningsprojektet.

– Läget inom textilindustrin är fantastiskt, för användningen av fibrer ökar hela tiden. Investeringen handlar om att vara resurssmart och ta ansvar. Vi vill att kasserade textilier ska återvinnas på ett ansvarsfullt sätt, berättar Luukko.

Hon berättar att anläggningen i Pemar blir den första i Skandinavien. Rester fokuserar på kasserade textilier från företag. Linjen har en kapacitet på sex miljoner kilo per år. Sydvästra Finlands Avfallsservice, som kommer att verka som underhyresgäst i samma lokaler, hanterar konsumentmaterial.

– Efterfrågan är enorm. Det verkar som att det kommer att komma in mer material än vad man kan hantera, säger Luukko.

Hon är med i Finnveras delegation för små och medelstora företag. Företagaren upplever arbetet som värdefullt.

– Min roll är att informera Finnvera om näringslivets behov. Jag kan alltså berätta om vilka fallgropar som finns för företagarna. Å andra sidan kan jag också vidarebefordra Finnveras byudskap till mina egna målgrupper, säger Luukko.