Content Section

Refinansieringsgaranti

Arrangemanget med refinansieringsgaranti avser att underlätta upplåningen för bankerna som använder Finnveras köparkreditgaranti och därigenom öka antalet källor för exportkreditfinansiering.

Refinansieringsgaranti

Arrangemanget med refinansieringsgaranti avser att underlätta upplåningen för bankerna som använder Finnveras köparkreditgaranti och därigenom öka antalet källor för exportkreditfinansiering.

En kreditgivare som finansierar exporthandel och som beviljas Finnveras köparkreditgaranti, kan i arrangemanget på kapitalmarknaden refinansiera ett lån eller en del av ett lån som denne arrangerat genom att utnyttja den säkerhet som refinansieringsgarantin ger.

För krediten som beviljas ska först ansökas om Finnveras köparkreditgaranti, som täcker risken i samband med krediten, därefter ska kreditgivaren ansöka hos Finnvera om refinansieringsgaranti till förmån för refinansiären. När ett refinansieringsavtal har ingåtts mellan kreditgivaren och refinansiären, beviljar Finnvera refinansiären en refinansieringsgaranti med täckning till 100 procent.

Refinansieringsarrangemanget är ett alternativ till Finlands Exportkredits finansieringsmodell.

Dela sidan: