Content Section

Råvarugaranti

Råvarugarantin (importgarantin) utgör en säkerhet för sådan kredit, som beviljats utländsk gäldenär i samband med långvariga avtal om basråvaruleveranser.

Råvarugaranti

Råvarugarantin (importgarantin) utgör en säkerhet för sådan kredit, som beviljats utländsk gäldenär i samband med långvariga avtal om basråvaruleveranser. 

Det långvariga avtalet skall vara av nationalekonomisk betydelse för Finland. Garantivillkoren följer i hög grad de principer som tillämpas på exportgarantier.

Ansökan om råvarugaranti tillställs Finnvera, som sänder ansökan jämte utredningar och sitt eget ställningstagande till arbets- och näringsministeriet. Statsrådet fattar beslut om beviljandet av råvarugaranti.

Dela sidan: