Content Section
Meyer Turku Oy

Två kryssningsfartyg till Carnival rederietkaksi risteilyalusta carnival varustamolle

Exportör: Meyer Turku Oy
Garantitagare: KfW IPEX-Bank GmbH
Arrangör: KfW IPEX-Bank GmbH
Kreditgivare: Finnish Export Credit Ltd och KfW IPEX-Bank GmbH
Garanti täckning: Multi-ECA cover
Köpare: Fartyg 1 Costa Crociere S.p.A och fartyg 2 Carnival Corporation
Kredittagare: Carnival plc eller Carnival Corporation
Exportvara: Två kryssningsfartyg
Kreditbelopp: Över EUR 1 500 miljoner
Maturitet: 12 år
Uppgifterna publicerade: 3.10.2017

Dela sidan: