Content Section
Nokia Corporation och/eller dess dotterbolag

Telekommunikationsutrustning och -service till USAtelekommunikaatiolaitteita ja palveluja yhdysvaltoihin

Exportör: Nokia Corporation och/ eller dess dotterbolag
Garantibesittare: Commerzbank AG, Frankfurt on the Main
Kreditgivare: Finlands Exportkredit Ab
Arrangör: Commerzbank AG, New York Branch
Köpare: AT&T Inc
Köparens land: USA
Exportvara/projekt: Telekommunikationsutrustning och -service
Garanterat belopp: USD 1 250 miljoner
Maturitet: 8,5 år
Projektkategori: C
Uppgifterna publiserad: 8.8.2018

Dela sidan: