Nokia Solutions and Networks Oy och Nokia Solutions and Networks LLC

Telekommunikationsutrustning och -service till Ryssland


telekommunikaatiolaitteita ja palveluja venajalle

Exportör: Nokia Solutions and Networks Oy och Nokia Solutions and Networks LLC
Garantitagare: ING Bank N.V., the Netherlands
Kreditgivare: ING Bank, a branch of ING-DiBa AG, Germany
Köpare och kredittagare: PJSC MegaFon
Köpare´s land: Ryssland
Exportvara/projekt: Telekommunikationsutrustning och -service
Garanterat belopp: EUR 150 miljon
Kredittid: 8,5 år
Garantitäckning: 95 %
Projektkategori: C
Uppgifterna publicerad: 6.11.2018