Content Section
Nokia Corporation

Telekommunikationsutrustning och -service till Italien


telekommunikaatiolaitteita ja palveluja italiaan

Exportör: Nokia Corporation och / eller dess dotterbolag
Garantitagare/Arrangörbanker: BNP Paribas Fortis SA/NV
Kreditgivare: BNP Paribas Fortis SA/NV
Köpare och kredittagare: Telecom Italia S.p.A.
Köparens land: Italien
Exportvara/projekt: Telekommunikationsutrustning och -service
Garanterat belopp: EUR 193,5 miljoner
Maturitet: 8,5 år
Garantitäckning: 95 %
Projektkategori: C
Uppgifterna publicerad: 8.3.2019

Dela sidan: