Valmet Technologies, Inc.

Pappersmaskin till Abu Dhabipaperikone abu dhabiin

Exportör: Valmet Technologies, Inc.
Garantitagare: HSBC Bank plc
Kreditgivare: Finnish Export Credit Ltd
Kredittagare: Ittihad International Investment LLC
Exportvara/projekt: Pappersmaskin
Land till vilket varan exporteras: Förenade Arabemiraten, Abu Dhabi
Garanterat belopp: Cirka EUR 53 miljoner
Maturitet: 8 år
Projektkategori: B
Miljöuppgifter och sociala uppgifter: Huvudpunkterna för Finnveras miljöbedömning var de anställdas arbetsmiljö och rättigheter, arbetshälsa och –säkerhet samt vattenförbrukningen.
Internationella standarder tillämpade i benchmarking: IFC Performance Standards och i tillämpliga delar EHS Guidelines
Kontakt: environment(at)finnvera.fi
Upgifter publicerade: 23.1.2018