Nokia

Nokia levererar telekommunikationsutrustning och tjänster till Verizon i USA

Finnvera garanterar leveransen av Nokias telekommunikationsutrustning och tjänster. Detta är Finnveras andra garanti för Nokias leveranser till Verizon.

Finnvera garanterar leveransen av Nokias telekommunikationsutrustning och tjänster till Verizon i USA. Verizon är en av de största teleoperatören i USA. Operatören, som tillhandahåller tjänster i mer än 150 länder, var bland de första i världen som lanserade ett kommersiellt 5G mobilnät.

Detta är Finnveras andra garanti för Nokias leveranser till Verizon. Denna gång är beloppet på det garanterade lånet 500 miljoner dollar, varav Finnveras köparkreditgaranti står för 95 procent. Finansieringen tillhandahålls av Deutsche Bank och BNP Paribas.
 

Garantihållare: Deutsche Bank AG, filial i London
Arrangörer och kreditgivare: Deutsche Bank AG och BNP Paribas Fortis SA/NA 
Exportörer: Nokia Corporation, Nokia of America Corporation och/eller filialer
Köpare och gäldenär: Verizon Communications Inc. och/eller filialer I USA
Exportvara: Telekommunikationsutrustning och tjänster 
Köparens land: Förenta Staterna
Garanterat belopp: USD 500 miljoner 
Maturitet: 8,5 år
Belopp garanterat av Finnvera: USD 500 miljoner 
Garantitäckning: 95 % av politiska och kommersiella risker
Projektkategori: C
Publiceringstid: 12.8.2020