Content Section
Valmet och Andritz

Moderniseringen och utbyggnaden av en cellulosafabrik i Chile är en av de största investeringarna i cellulosafabriker för närvarande

Finländska Valmet och österrikiska Andritz enhet i Finland levererar nyckelteknologi till chilenska Araucos nya cellulosaproduktionslinje i regionen Bio Bío i Chile. Leveransen är en del av ARAUCOs betydande investering i en ökning av sin nuvarande produktionskapacitet. Finnvera har i egenskap av finansiär en viktig roll i genomförandet av investeringen.
sellutehtaan modernisointi ja laajennus chilessa on yksi taman hetken suurimmista sellutehdasinvestoinneista

Projektet är det enda stora projektet av pågående byggnadsprojekt med cellulosafabriker i världen som fokuserar på utnyttjandet av eukalyptusträd. Enligt planerna ska den nya linjen köra igång 2021.

Finansieringen av projektet arrangeras av bankerna BNP Paribas Fortis SA/NV, Banco Santander S.A., JP Morgan Chase Bank N.A., London Branch. Kreditbeloppet som finansieras av Finlands Exportkredit och garanteras av Finnvera uppgår till 555 miljoner.

Cellulosatillverkarna behöver hjälp av exportgarantiinstituten för att finansiera sina projekt eftersom totalkostnaderna för nya fabriker kan bli till och med 2–3 miljarder euro. På grund av de finländska leverantörerna är Finnvera med som finansiär i nästan alla stora cellulosaprojekt i världen.

""

Exportör: Andritz och Valmet
Garantibesittare: BNP Paribas Fortis SA/NV
Kreditgivare: Finnish Export Credit Ltd
Arrangörer: BNP Paribas Fortis SA/NV, Banco Santander S.A., JP Morgan Chase Bank, N.A., London Branch
Köpare: Celulose Arauco y Constitucion S.A.
Köparens land: Chile
Exportvara/Projekt: Maskiner, utrustning och service till cellulosafabrik
Garanterat belopp: EUR 555 miljoner
Maturitet: 8,5 år
Projektkategori: A
Källa för miljöuppgifter och sociala uppgifter (projekt i kategori A):
Grunduppgifter och miljö- och sociala uppgifter har publicerats minst 30 dagar innan garantiavtalet har skrivits under. Publiceringsdag: 24.8.2018
http://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?modo=ficha&id_expediente=6856586
Internationella standarder tillämpade i benchmarking: IFC Performance Standards och relevanta EHS Guidelines
Kontakt: environment (at) finnvera.fi
Uppgifterna publicerade: 7.10.2019

Dela sidan: