Content Section
Valmet Technologies Oy, Finland

Kartongmaskin till Italienkartonginvalmistuslinja italiaan

Exportör: Valmet Technologies Oy, Finland
Garantibesittare: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
Kreditgivare: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Banca Friuladria S.p.A.
Arrangörer: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Banca Popolare Friuladria S.p.A.
Köpare och kredittagare: Cartiere Villa Lagarina S.p.A., Italien
Köparens land: Italien
Borgensman: Pro Gest S.p.A., Italien
Exportvara/Projekt: Kartongmaskin
Garanterat belopp: EUR 53,6 miljoner
Maturitet: 7 år
Projektkategori: B
Miljöuppgifter och sociala uppgifter: Leverans av en kartongmaskin, optimering av fabrikens energiproduktion och hantering av avloppsvatten. De viktigaste faktorerna som analyserades var bland annat utsläppen i luft och vatten, buller från fabriken och avfallshanteringen.
Internationella standarder tillämpade i benchmarking: EU miljölagstiftning
Kontakt: environment (at) finnvera.fi
Uppgifterna publicerade: 21.11.2016

Dela sidan: