Content Section
Boliden Commercial AB, Sverige

Fruta del Norte guld gruva


fruta del norte kultakaivos

Importör: Boliden Commercial AB, Sverige
Garantitagare: KfW IPEX-Bank GmbH, Tyskland
Kreditgivarn: Caterpillar Financial Services Limited, KfW IPEX Bank GmbH, ING Capital LLC, The Bank of Nova Scotia, Societe Generale, Bank of Montreal och Natixis, New York Branch
Kredittagare: Aurelian Ecuador S.A., Ecuador
Sponsor: Lundin Gold Inc., Canada
Projekt och ort där projekt är beläget: Fruta del Norte guld gruva i Zamora Chinchipe Province, Yantzaza Canton, Los Encuentros Parish, Ecuador
Land från vilket varan importeras: Ecuador
Sammanlagd Senior Kredit belopp: USD 350 miljoner 
ECA Kredit belopp: USD 100 miljoner
Maturitet: 8 år
Projektkategori: Kategori A
Kalla för miljöuppgifter och sociala uppgifter (projekt i kategori A): Grunduppgifter och miljö- och sociala uppgifter har publicerats minst 30 dagar innan garantiavtalet har skrivits under.Publiceringsdag 31.5.2018: Rapporter om miljöpåverkan (PDF)
Internationella standarder tillämpade i benchmarking: IFC Performance Standards och relevanta EHS Guidelines
Kontakt: environment(at)finnvera.fi
Uppgifterna publicerade: 12.9.2018

Dela sidan: