Content Section
Outotec Finland Oy

Expansion av zink och silver raffineringsverk i Mexiko


Expansion av zink och silver raffineringsverk i Torreón, Mexiko.
sinkinjalostus ja hopeantalteenottolaitoksen laajennus meksikossa

Exportör: Outotec (Finland) Oy, Finland
Garantitagare: Credit Agricole Corporate and lnvestment Bank, Frankrike
Kreditgivare: Credit Agricole Corporate and lnvestment Bank, Frankrike
ECA Agentbank: Credit Agricole Corporate and lnvestment Bank, Frankrike
Gäldenär: lndustrias Penoles, S.A.B. de C.V, Mexiko
Projekt: Expansion av zink och silver raffineringsverk i Torreón, Mexiko
Land till vilket varan exporteras: Mexiko
Kredit belopp: USD 95 miljoner
Maturitet: 8.5 år
Projektkategori: Kategori B
Miljöuppgifter och sociala uppgifter: Finnveras utvärdering vad gäller miljö- och sociala risker gällde zinkraffineringslinjen som skall byggas  i den befintliga fabriken. Ur miljösynvinkel var de viktigaste miljöeffekterna utsläpp till luft, vattenkonsumtion, buller och avfallshantering. De viktigaste sociala aspekter var arbetssäkerhet och relationerna till närliggande samhällen
Internationella standarder tillämpade i benchmarking: IFC Performance Standards och relevanta EHS Guidelines
Kontakt: environment(at)finnvera.fi
Uppgifterna publicerade: 25.9.2017

Dela sidan: