Content Section
Wärtsilä Projects Oy

Ett kraftverk till Argentina


Ett 99 MWe motorkraftverk till Argentina, innehåller 6 Wärtsilä 18V50DF motorer.
voimalaitostoimitus argentiinaan

Exportör: Wärtsilä Projects Oy
Garantitagare: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Frankrike
Kreditgivare: Finlands Exportkredit Ab
ECA Agentbank: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Frankrike
Gäldenär: Central Térmica Loma de la Lata S.A., Argentina
Borgensman: Pampa Energia S.A., Argentina
Exportvara/projekt: 99 MWe motorkraftverk, innehåller 6 Wärtsilä 18V50DF motorer
Land till vilket varan exporteras: Argentina
Garanterat belopp: USD 51 miljoner
Maturitet: 7 år
Projektkategori: Kategori B
Miljöuppgifter och sociala uppgifter: Finnveras miljöbedömning riktade sig till ett projekt för ett nytt motorkraftverk (99 MWe). De viktigaste faktorerna som analyserades var bland annat utsläppen i luft, luftkvaliteten och buller.
Internationella standarder tillämpade i benchmarking: IFC Performance Standards och relevanta EHS Guidelines
Kontakt: environment(at)finnvera.fi
Uppgifterna publicerade: 4.9.2017

Dela sidan: