Content Section
Wärtsilä Finland Oy

Ett gasmotorkraftverk i Argentina


Ett projekt för ett nytt 89 MW motorkraftverk vars drivmedel är gas. De viktigaste faktorerna som analyserades var bland annat utsläppen i luft, luftkvaliteten och buller.
kaasukayttoinen moottorivoimalaitos argentiinaan

Exportör: Wärtsilä Finland Oy, Finland
Garantitagare: Banco Santander S.A.
Kreditgivare: Banco Santander S.A.
Gäldenär: Sullair Argentina S.A., Argentiina
Exportvara/projekt: 5 Wärtsilä 18V50SG motorer
Land till vilket varan exporteras: Argentina
Garanterat belopp: EUR 31,9 miljoner motsvarande i USD
Maturitet: 5 år
Projektkategori: B
Miljöuppgifter och sociala uppgifter: Finnveras miljöbedömning riktade sig till ett projekt för ett nytt motorkraftverk (89 MW) vars drivmedel är gas. De viktigaste faktorerna som analyserades var bland annat utsläppen i luft, luftkvaliteten och buller.
Internationella standarder tillämpade i benchmarking: IFC Performance Standards och relevanta EHS Guidelines
Kontakt: environment(at)finnvera.fi
Uppgifterna publicerade: 9.2.2017

Dela sidan: