Content Section
BMH Technology Oy och Valmet Technologies Oy

En biomassapanna samt utrustning för biobränslehantering och hantering av trämaterial för biobränsle


biomassakattila ja sen polttoaineen kasittely ja murskauslaitteisto

Exportör: BMH Technology Oy och Valmet Technologies Oy
Garantitagare: Banco Santander S.A.
Kreditgivare: Banco Santander S.A.
Kredittagare: Greenalia Biomass Power Curtis Teixeiro S.L.U.
Borgensman: Greenalia S.A.
Exportvara/projekt: En biomassapanna samt utrustning för biobränslehantering  och hantering av trämaterial för biobränsle
Land till vilket varan exporteras: Spanien
Garanterat belopp: Cirka EUR 24 miljoner
Maturitet: 14,5 år
Projektkategori: B
Miljöuppgifter och sociala uppgifter: Tyngdpunkterna för värderingen när det gällde miljö- och sociala frågor var biodiversitet i skogsområden, utsläpp till luften, avfall samt ökad trafik
Internationella standarder tillämpade i benchmarking: IFC Performance Standards och relevanta Environmental, Health and Safety Guidelines
Kontakt: environment(at)finnvera.fi
Uppgifterna publicerad: 5.12.2018

Dela sidan: