Content Section
Konecranes Abp

En 1 200 tons Goliath portalkran till Åbo


 
1200 tonnin goliath siltanosturi turkuun

Exportör/Säljare: Konecranes Abp
Kreditgivare: SEB-Leasing Ab
Garantitagare: SEB-Leasing Ab
Köpare och kredittagare: Meyer Turku Ab
Exportvara/project: 1200 tn Goliath portalkran
Land till vilket varan levereras: Finland
Kredit belopp: EUR 26,6 miljoner
Garanterad belopp: EUR 13,3 miljoner
Maturitet: 8 år
Garantitäckning: 50 %
Uppgifterna publicerade: 15.9.2017

Dela sidan: