Content Section
Valmet Technologies Oy och Valmet AB

Anläggning och service för modernisering av kartongmaskin och industningshus i Archangelsklaitteita ja palveluita kartonkikoneen uudistamiseen ja haihduttamoon arkangeliin

xportör: Valmet Technologies Oy och Valmet AB
Garantitagare: Unicredit Austria AG
Kreditgivare: Unicredit Austria AG
Köpare och kredittagare: JSC Arkhangelsk Pulp & Paper Mill
Exportvara/projekt: anläggning och service för modernisering av kartongmaskin och industningshus
Land till vilket varan exporteras: Ryssland
Garanterat belopp: EUR 81 miljoner
Maturitet: 8 år
Projektkategori: B
Miljöuppgifter och sociala uppgifter: Finnvera’s miljöbedömning gällde moderniseringen av  kartongmaskinen och industningshuset i den befintliga fabriken. De viktigaste faktorerna som analyserades var vatten- och energikonsumtion, växthusgaser, buller, avloppsvatten och certifiering av råmaterial (träd).
Internationella standarder tillämpade i benchmarking: IFC 2007: Environmental, health and safety guidelines: Pulp and Paper mills och IFC 2007: Environmental, health and safety: General guidelines
Kontakt: environment(at)finnvera.fi
Uppgifterna publicerade: 17.10.2017
Hankeluokka: B
Ympäristö- ja sosiaalisia tietoja hankkeesta: Finnveran hankearvio koski kartonkikoneen ja haihduttamon uudistamista olemassa olevalla tehtaalla. Tärkeimmät näkökohdat olivat veden ja energian kulutus, kasvihuonekaasupäästöt, melu, jätevesi ja puuraaka-aineen sertifiointi.
Käytetyt kansainväliset standardit: IFC 2007: Environmental, health and safety guidelines: Pulp and Paper mills ja IFC 2007: Environmental, health and safety: General guidelines
Finnveran yhteystieto: environment(at)finnvera.fi
Tiedot julkaistu: 17.10.2017

Dela sidan: