Content Section
Wärtsilä Finland Oy

12 Wärtsilä 20V32 motorer till Bangladesh12 wartsila 20v32 moottoria bangladeshiin

Exportör: Wärtsilä Finland Oy
Garantitagare: The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Hong Kong
Gäldenär: Bangladesh Power Development Board, Bangladesh
Exportvara/projekt: 12 Wärtsilä 20V32 motorer
Land till vilket varan exporteras: Bangladesh
Garanterat belopp: MUSD 46,9
Maturitet: 2+10 år
Projektkategori: B
Miljöinformation: Finnveras miljöbedömning riktade sig till ett projekt för ett motorkraftverk (107 MW) vars drivmedel är tung eldningsolja och för en kraftledning som byggs bredvid en existerande ledning. De viktigaste faktorerna som analyserades var bland annat utsläppen i luft, luftkvaliteten och planerna för hanteringen av avlopp.
Internationella standarder tillämpade i benchmarking: IFC Performance Standards och relevanta EHS Guidelines
Kontakt: environment(at)finnvera.fi
Uppgifterna publicerade: 15.12.2015

Dela sidan: