Content Section
Uutiset

Viennin rahoitusta fossiilisiin polttoaineisiin vähennetään kansainvälisin sopimuksin - Finnvera rajoittaa vientitakuita öljy- ja kaasuhankkeisiin

Oil and gas.
Published date

Finnvera ei myönnä jatkossa vientitakuita uusiin öljy- tai kaasukenttiin, vanhojen laajennuksiin tai niihin liittyvään kiinteään infrastruktuuriin, kuten öljyputkien rakentamiseen. Finnveran hallituksen hyväksymä toimialalinjaus perustuu Finnveran strategian ilmastotonmuutoksen vastaisiin toimiin ja tavoitteisiin sekä kansainvälisiin ilmastotavoitteisiin, joihin Suomi valtiona on sitoutunut. Suomi liittyi vuonna 2021 Export Finance for Future (E3F) koalitioon ja osallistui Glasgow’n ilmastokokouksen julkilausumaan. Nämä sisältävät julkisen tuen lopettamisen fossiilisten polttoaineiden vientirahoitukseen 2022 loppuun mennessä tarkoin määriteltyjä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Finnvera myöntää jatkossa vientitakuita vain öljyvoimaloihin, jotka toimivat varavoimaloina tai varmistavat syrjäisten alueiden erillisverkkoja. Kaasuvoimaloista vientitakuita voidaan myöntää laitoksiin, jotka tuottavat säätövoimaa uusiutuvalle energialle tai jotka korvaavat suurempipäästöistä tuotantoa.

- Toimialalinjaus tuo konkretiaa Finnveran strategiaan, jossa keskeiset elementit ovat auttaa yrityksiä hyötymään ilmastotoimien tuomista mahdollisuuksista, mitata ilmastovaikutukset ja tunnistaa ilmastonmuutokset riskit. Linjaus on jatkoa vuoden takaiselle päätökselle, jolloin Finnvera irtautui hiilivoimaloiden tai niihin liittyvän infrastruktuurin rahoituksesta OECD-maiden linjauksen mukaisesti. Vientitakuulaitoksena rahoitamme uusia investointeja, jotka tyypillisesti korvaavat vanhaa saastuttavampaa teknologiaa. Suomalaiset yritykset ovat olleet aktiivisia etsimään näitä uusia ilmastoratkaisuja, sanoo liiketoimintajohtaja Jussi Haarasilta.

Linjauksen ulkopuolelle jäävät mm. lyhyen maksuajan vientikaupat, jotka usein koskevat pienempiä osatoimituksia, ja energiatuotannon ulkopuoliset toimialat, kuten esimerkiksi alukset sekä energiaintensiivisten alojen voimantuotanto ja yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin voimantuotanto.

Linjaus koskee vuoden 2023 alusta alkaen uusia vientitakuuhakemuksia.

Edelleen Finnveran rahoitus soveltuu kuitenkin useimmille toimialoille.

Finnveran oma ja E3F-raportointi lisäävät avoimuutta energiahankkeiden rahoituksesta

Finnvera tarkasteli vuoden 2021 vuosiraportoinnissaan ensimmäistä kertaa energiantuotantoon liittyvien rahoitusvastuiden jakautumista uusiutuvia ja fossiilisia polttoaineita käyttäviin. Viennin rahoituksen energiantuotantoon ja -jakeluun liittyvät vastuut olivat 758 miljoonaa euroa vuoden 2021 lopussa. Niistä 66 prosenttia liittyi fossiiliseen energiaan, 24 prosenttia uusiutuvaan ja 6 prosenttia turpeeseen. Loput 4 prosenttia olivat luokittelemattomia.

Myös E3F-julkilausuma edellyttää suurempaa avoimuutta politiikasta ja tuetuista hankkeista. Finnvera osallistui E3F-maiden kesäkuussa 2022 julkaisemaan raporttiin takuulaitosten toteuttamista energiahankkeista. Raportti kattaa vuodet 2015‒2020 ja perustuu OECD:n hankeluokituksen mukaisesti raportoituihin vientihankkeisiin. Tämä mahdollistaa eri maiden vertailun. Tavoitteena on raportoida yhtenäisesti vuosittain, paljonko julkisesti tuettua vienninrahoitusta kohdistuu fossiilisen ja paljonko uusiutuvan energian hankkeisiin.

Suomen osuus E3Fraportista kertoo, paljonko Suomi on rahoittanut vientiä fossiilisen energian hankkeisiin ja paljonko uusiutuvan energian hankkeisiin vuosina 20152020.

Kuvan ote E3F-maiden raportista vuodelta 2022 kertoo, paljonko Suomi on rahoittanut vientiä fossiiliseen energiaan liittyviin hankkeisiin ja paljonko uusiutuvan energian hankkeisiin vuosina 2015-2020. Raportointi perustuu OECD:n hankeluokituksen mukaisesti raportoituihin vientihankkeisiin.

- Eri maiden luvut heijastavat kunkin maan vientiteollisuuden rakennetta – vientitakuutoiminta perustuu aina rahoituksen kysyntään. Finnveran osalta tulevaa kehitystä voidaan arvioida niin, että teknologisen kehityksen myötä uusiutuvien energiahankkeiden määrä kasvaa. Finnvera on ollut tähän saakka takaamassa kohtuullisen harvalukuisia öljy- ja kaasuhankkeita, jolloin yksittäiset hankkeet näkyvät tilastoissa selkeästi, sanoo Finnveran kansainvälisten suhteiden päällikkö Pekka Karkovirta.

Lisätiedot:

Jussi Haarasilta, liiketoimintajohtaja, suuryritykset, Finnvera, puh. 029 460 2601

Pekka Karkovirta, kansainvälisten asioiden päällikkö, Finnvera, puh. 029 460 2768

E3F

E3F (the Export Finance for Future) koalitio perustettiin huhtikuussa 2021, ja sen tavoitteena on edistää ja tukea investointien siirtymää kohti ilmastoneutraaleja vientihankkeita ja suurempaa läpinäkyvyyttä ilmastovaikutuksista. Suomen lisäksi E3F:n jäsenmaita ovat Alankomaat, Belgia, Espanja, Italia, Ranska, Ruotsi, Saksa, Tanska ja Yhdistyneet Kuningaskunnat.

Tutustu E3F-maiden takuulaitosten raporttiin toteutettujen energiahankkeiden rahoituksesta. 

Lisää aiheesta:

Tutustu Finnveran toimialalinjauksiin tarkemmin: Näitä toimialoja emme voi rahoittaa

Finnvera päivitti rahoitustoiminnan toimialalinjauksia - Finnvera ei rahoita uusia hiilivoimaloita, rahoituksen ulkopuolella myös muutama muu toimiala | Finnvera

Jaa sivu: