Asiakirjajulkisuuskuvaus

Finnveran rahoitustoiminta sisältää julkisen hallintotehtävän hoitamista, ja siihen sovelletaan julkisuuslakia.

Asiakirjajulkisuuskuvauksen sisältö ja tarkoitus

Finnveran rahoitustoiminta sisältää julkisen hallintotehtävän hoitamista, ja siihen sovelletaan julkisuuslakia 621/1999. Finnveraa koskee kuitenkin pankkeja vastaava salassapitovelvoite, jonka mukaisesti kaikki asiakastiedot, mukaan lukien tieto asiakkuudesta, on salassa pidettäviä (laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä 5 §). Asianosaisella on kuitenkin oikeus saada tietoa itseään koskevista asioista. Finnvera soveltaa rahoitustoimintaansa lisäksi julkisuuslain mukaista avoimuusperiaatetta. Tässä kuvauksessa on listattu Finnveran keskeiset julkiset tietoaineistot.

Finnvera Oyj ja sen tytäryhtiö Suomen Vientiluotto Oy muodostavat tiedonhallintayksikön.

Tiedonhallintayksikön on ylläpidettävä kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä tiedonhallintalain (906/2019) 28 §:n mukaisesti. Kuvaus tehdään asiakirjajulkisuuden sekä hallinnon avoimuuden toteuttamiseksi. Asiakirjajulkisuuskuvauksen avulla kansalaisten on helpompi kohdentaa tietopyyntönsä.

Asiarekisteri, tietovarannot sekä julkiset tietoaineistot

Finnvera ylläpitää käsittelemistään asioista ja niihin liittyvistä asiakirjoista asianhallintajärjestelmässä tiedonhallintalain mukaista asiarekisteriä.  

Tietovarannoilla tarkoitetaan tehtävien hoidossa syntyneiden tietoaineistojen kokonaisuutta.

Finnveran tietovarannot ovat seuraavat:

 • Rahoituksen tietovaranto
 • Asiakastietovaranto
 • Perinnän ja korvauksen tietovaranto
 • Talouden tietovaranto
 • IT-palvelunhallinnan tietovaranto
 • Kokonaisarkkitehtuuritietovaranto
 • Turvallisuus-, riskienhallinta- ja tietosuojatietovaranto
 • Laatutietojen tietovaranto
 • Projektitietovaranto
 • Hankintatietovaranto
 • Henkilöstöhallinnon tietovaranto
 • Viestinnän ja markkinoinnin tietovaranto

Finnveran julkiset tietoaineistot ovat seuraavat:

Yhteystiedot tietopyyntöjen tekemiseen

Finnveralle osoitetut tietopyynnöt ja muut tietoja koskevat kyselyt pyydetään toimittamaan Finnveran kirjaamoon, missä ne rekisteröidään määräaikojen seuraamiseksi. Kirjaamo toimittaa tietopyynnöt vastattavaksi organisaatiossa oikealle taholle. Tietopyyntö voi olla vapaamuotoinen, mutta siinä tulee mahdollisimman selkeästi yksilöidä pyydettävät asiakirjat.

Kirjaamon yhteystiedot:
sähköposti: kirjaamo(at)finnvera.fi

Tietosuoja-asetuksen mukaiset pyynnöt

Kun henkilö/rekisteröity haluaa tarkistaa, käsitelläänkö häntä koskevia tietoja ja jos käsitellään, missä laajuudessa, voi tarkistuspyynnön tehdä täältä. Käytössäsi on myös sähköpostiosoite tietosuoja(at)finnvera.fi yleisempiä tietosuojaan liittyviä kysymyksiä varten.

Jaa sivu: