Kestävän rahoituksen ratkaisut

On tärkeää, että suomalaiset yritykset ovat ratkaisemassa ilmastonmuutoksen tuomia haasteita. Finnvera kannustaa rahoituksen keinoin yrityksiä olemaan osa ratkaisua.

Kestävän rahoituksen kannustimet ja tuotteet ympäristö- ja ilmastomyönteisiin hankkeisiin

Siirtymä vähäpäästöisempiin ratkaisuihin kasvattaa investointeja ja avaa yrityksille liiketoiminta- ja vientimahdollisuuksia. On tärkeää, että suomalaiset yritykset ovat ratkaisemassa ilmastonmuutoksen tuomia haasteita. Kannustamme rahoituksen keinoin yrityksiä olemaan osa ratkaisua.

Kestävän rahoituksen kannustimet

Vauhditamme siirtymää kestävän rahoituksen kannustimilla ja tuotteilla. Kestävän rahoituksen kannustimia voidaan soveltaa rahoitusjärjestelyssä, kun rahoitettava hanke täyttää Finnveran määrittelemät ilmaston kannalta myönteiset kriteerit. 

Kannustimista löydät yrityksellesi vaihtoehtoja, olipa kyse kotimaassa tehtävistä investoinneista tai maailmalle tähtäävistä vientikaupoista.

Näin tunnistamme ilmaston kannalta myönteiset hankkeet

Suurissa viennin rahoituksen hankkeissa ilmastomyönteisyys määritellään toimialakohtaisten ilmastokriteerien kautta. Kotimaan rahoituksessa kriteereinä ovat esimerkiksi ilmasto- ja ympäristölainan sekä digitalisaatio- ja innovaatiolainojen ehdot.

Viennin rahoituksen ilmastokriteerit

Olemme määritelleet suurten vientikauppojen ilmastokriteerit Finnveran viennin rahoituksen olennaisimmille toimialoille, jotka ovat alus- ja telakka-, metsä-, tele-, kaivos- ja energiasektori.

  • Kriteerien avulla tunnistamme hankkeiden piirteet, joilla on ilmastolle ja ympäristölle positiivisia vaikutuksia. 
  • Ilmastokriteerit täydentävät rahoitettavien hankkeiden ympäristö- ja sosiaalisten riskien arviointia.

Kotimaan rahoituksen ilmastokriteerit

Finnveran kotimaan rahoituksessa ilmaston kannalta myönteiset investoinnit ja hankkeet tunnistetaan muun muassa seuraavasti: 

  • Huomioimme InvestEU-ohjelman mukaisten ilmasto- ja ympäristölainan sekä digitalisaatio- ja innovaatiolainojen ehdot ja erityiskriteerit. 
  • Tunnistamme tuottavuutta ja kilpailukykyä edistävät potentiaaliset kestävän kehityksen hankkeet ja investoinnit.

Kestävän rahoituksen ratkaisut ovat vastuullisuutta

Olemme vastuullinen rahoittaja, jonka toiminta perustuu riskilähtöiseen arviointiin ja kansainvälisiin standardeihin. Strategiamme mukaisesti haluamme lisätä ilmastomyönteisten investointien osuutta Finnveran rahoittamissa hankkeissa.

Finnveran ilmastotavoitteet

Tuomme ilmastomuutoksen vaikutukset osaksi rahoituspäätöksiä ja varainhallintaa sekä riskienhallintaa. Olemme asettaneet tavoitteet, ja  mittaamme sekä raportoimme rahoitustoimintamme ja oman toimintamme ilmastovaikutuksia. Tutustu Finnveran vastuullisuuteen ja ilmastotoimenpiteisiin Vastuullisuus-sivullamme.