Vientitakuut

Tarjoamme yrityksellesi vientitakuita luottotappioiden varalta ja viennin rahoitukseen.

Turvaamme suomalaisten yritysten kilpailukykyä

Yritykselläsi tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet kilpailla kansainvälisillä markkinoilla. Tarjoamme yrityksellesi vientitakuita luottotappioiden varalta ja viennin rahoitukseen. Asiat sujuvat mutkattomasti, kun olet yhteydessä pankkiisi ja meihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa – jopa jo ennen kaupan syntymistä.

Luottoriskitakuu

Luottoriskitakuulla takuunottaja voi vakuuttaa vientikauppansa luottotappioiden varalta.

Vekselitakuu

Vekselitakuu suojaa pankkia luottoriskeiltä vekselirahoituksessa. Takuu mahdollistaa pankkirahoituksen vientikauppaan, jossa luottoasiakirjana on vekseli.

Ostajaluottotakuu

Ostajaluottotakuu on vakuus luotonantajalle ulkomaisesta ostajasta, ostajan pankista tai ostajan maasta aiheutuvien luottoriskien varalta.

Pankkiriskitakuu

Pankkiriskitakuu suojaa kotimaisen vientiyrityksen pankkia tämän viejälle antamaan, kauppahinnan maksamista turvaavaan pankkitakaukseen liittyviltä riskeiltä.

Remburssitakuu

Remburssitakuu suojaa pankkia tämän vahvistamaan vientiremburssiin liittyviltä kaupallisilta ja/tai poliittisilta riskeiltä.

Laskusaatavatakuu

Takuu suojaa pankkia luottoriskeiltä, kun viejä myy ulkomaankauppaan liittyvät laskusaatavansa pankille.

Saatavilla myös nämä vientitakuut

Investointitakuu

Finnveran investointitakuulla suomalainen sijoittaja voi vakuuttaa ulkomaisen investoinnin poliittisten riskien varalta.

Jälleenrahoitustakuu

Jälleenrahoitustakuujärjestelyn tarkoituksena on helpottaa Finnveran ostajaluottotakuuta käyttävien pankkien varainhankintaa ja siten lisätä vientiluottorahoituksen lähteitä.

Raaka-ainetakuu

Raaka-ainetakuu (tuontitakuu) voidaan myöntää sellaisen luoton vakuudeksi, joka on myönnetty ulkomaiselle velalliselle pitkäaikaisen raaka-aineiden toimitussopimuksen yhteydessä.

Rahoitustakuu

Rahoitustakuu on vakuus viejän saamalle viennin rahoitusluotolle. Se turvaa luotonantajaa luoton takaisinmaksuun liittyviltä riskeiltä.

Vastatakuu

Vastatakuulla viejä voi vakuuttaa ulkomaisen ostajan hyväksi annettavia vakuuksia, kuten tarjous-, ennakon-, toimitus- ja vastuuajan takauksia.

Viennin rahoittajille myönnettävät takuut

Vientikaupan toteutuminen saattaa edellyttää rahoituksen järjestämistä ulkomaiselle ostajalle. Tällä sivulla kerromme Finnveran palveluista yhteistyössä muiden viennin rahoittajien kanssa.

Näin haet korvausta vientitakuista

Vientitakuuseen perustuvaa korvausta voi hakea, jos vientituotteen ostaja jättää taattuun kauppaan liittyvän laskun maksamatta tai jos ostaja ajautuu maksukyvyttömyyteen.