Whistleblowing

Whistleblowing

Whistleblowing-kanavamme tarjoaa luottamuksellisen kanavan saattaa Finnveran sisäisen tutkinnan kohteeksi epäilyksen mahdollisesta Finnverassa tapahtuneesta väärinkäytöksestä tai toimintaperiaatteiden rikkomisesta.

Mitä voi ilmoittaa?

Ilmoituskanavan kautta asiakkaamme, työntekijämme ja muut sidosryhmät voivat ilmoittaa Finnveran sisäisen tutkinnan kohteeksi epäilyksen Finnverassa tapahtuneesta väärinkäytöksestä tai toimintaperiaatteiden rikkomisesta.

Epäillyt rikkomukset voivat olla vakavia lain rikkomuksia tai muita Finnveran eettisen ohjeistuksen vastaisia vakavia rikkomuksia, joilla voi olla haitallista vaikutusta Finnveralle tai sen asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Näitä ovat esimerkiksi ohjeidenvastaisen lahjan/vieraanvaraisuuden vastaanottaminen, sisäpiiritiedon väärinkäyttö, asiakastietojen paljastaminen ulkopuoliselle ilman erillistä perustetta tai esteellisyystilanteet päätöksenteossa.

""

Ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti

Whistleblowing-kanava on toteutettu teknisesti siten, että ilmoittajaa ei voida tunnistaa, jos ilmoituksen haluaa tehdä nimettömänä. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti rajattujen käsittelijöiden toimesta sekä ilmoituksen tekijän että kohteen yksityisyyttä suojaten. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukaisia velvoitteita. Lomakkeella lähetetyt viestit kulkevat Finnveraan suojatussa sähköpostiyhteydessä.

Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä Finnverassa

Ilmoituksen käsittelyn eteneminen

Kun olemme saaneet ilmoituksen Finnveraan liittyvästä väärinkäytösepäilystä, toimitamme yhteystietonsa jättäneelle ilmoittajalle vastaanottoilmoituksen viimeistään seitsemän päivän kuluessa. Tämän jälkeen käynnistämme Finnverassa sisäisen tutkinnan, jossa selvitämme ilmoituksen paikkansapitävyyden ja ryhdymme tarvittaessa toimenpiteisiin rikkomiseen puuttumiseksi.  Tässä yhteydessä arvioimme myös, sovelletaanko ilmoitukseen ja ilmoittajaan ilmoittajansuojelulakia sekä siihen liittyviä velvoitteita.

Lisätietoa ilmoittajansuojelusta

Finnvera voi olla tarvittaessa yhteydessä yhteystietonsa antaneeseen ilmoittajaan asiaan liittyvien lisäkysymysten osalta. Annamme yhteystietonsa antaneelle ilmoittajalle ilmoittajansuojelulain piiriin kuuluvissa asioissa tiedon tehdyistä toimenpiteistä kolmen kuukauden kuluessa vastaanottoilmoituksen toimittamisesta.

Miten ilmoitus tehdään?

Ilmoituksen voi tehdä jo epäilyksen perusteella ilman varsinaisia todisteita, kunhan sen tekee vilpittömässä mielessä. Ilmoituksen voi tehdä helposti ja tietoturvallisesti lomakkeen ohjeita noudattaen.

Jos olet epävarma ilmoituksen tekemisestä tai haluat lisätietoa ilmoitusmenettelystä tai ilmoittajansuojelusta, voit olla luottamuksellisesti yhteydessä sähköpostitse [email protected].