Tietoa Finnverasta

Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen.

Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita

Vahvistamme suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla takauksia, lainoja ja vientitakuita. Normaalitilanteessa Finnveran strategisena tavoitteena on kohdentaa valtaosa rahoituksesta kasvaviin ja kansainvälistyviin yrityksiin, investointeihin, omistajanvaihdoksiin sekä vientiin. Finnveran toiminnan tavoitteena on vaikuttavuus, joka tarkoittaa sitä, että rahoituksemme avulla asiakkaamme luovat ja saavuttavat liikevaihtoa, taloudellista tulosta ja työpaikkoja, jotka eivät olisi olleet muuten mahdollisia.

Valtion omistamana rahoitusyhtiönä Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa.

Vientitakuulaitoksena Finnvera takaa viennin rahoitukseen liittyviä poliittisia tai kaupallisia riskejä. Poliittiset riskit ovat suomalaisen viejäyrityksen asiakkaan sijaintimaan taloudellisesta tai poliittisesta tilanteesta aiheutuvia riskejä. Kaupalliset riskit liittyvät joko ostajaan tai sen rahoittajapankkiin.

Finnveran toimintaa ohjaavat sitä koskeva erityislainsäädäntö, valtion asettamat elinkeino- ja omistajapoliittiset tavoitteet sekä yhtiön oma strategia. 

Finnvera-konsernin avainluvut

Tilanne
30.06.2023

Asiakkaita

23 400

Työntekijöitä

380

Vastuukanta

Kotimaan rahoitus

2,8 mrd. e

Vientitakuu- ja erityistakaustoiminta

24,7 mrd. e

Itsekannattavuus ja varainhankinta

Finnveran toiminnalta edellytetään itsekannattavuutta, joka tarkoittaa, että pitkällä tähtäimellä yhtiön toiminnasta saatavat tuotot kattavat toiminnasta aiheutuvat kustannukset.

Finnvera hankkii varat vientiluottojen rahoittamiseen kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta laskemalla liikkeeseen joukkovelkakirjalainoja. 

Jaa sivu: