Finnveran vuosi 2023

Tervetuloa tutustumaan Finnvera-konsernin vuoden 2023 vuosikertomukseen. Sivulta löydät koosteen vuoden tärkeimmistä tapahtumista ja avainluvuista sekä pdf-raportit.

Toimitusjohtajalta

Vuosi 2023 oli sekä kotimaan että viennin rahoituksen näkökulmasta yllättävän vilkas siitä huolimatta, että Suomen talouden tilanne kääntyi vuoden loppua kohti huonompaan suuntaan. Toteutimme strategiaamme ja toimme yrityksille uusia rahoitustuotteita vahvistamaan erityisesti pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksia. Asiakastyytyväisyytemme oli korkealla. Taloudellisesti vuosi 2023 oli Finnveralle vahva, ja tuloksemme oli poikkeuksellisen hyvä, 433 miljoonaa euroa (55). Uudistukset jatkuvat vuonna 2024 lainsäädäntöuudistusten ja esimerkiksi vastuullisuustavoitteiden myötä.

PDF-raportit

Lataa alta Finnveran vuodesta 2023 kertovat raportit PDF-tiedostoina.

Finnvera-konsernin toimintakertomus ja tilinpäätös 2023 (PDF)

Finnveran vuosikatsaus ja vastuullisuusraportti 2023 (PDF)

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023 (PDF)

Avainluvut

Kotimaan rahoitus


Myönnetty kotimaan rahoitus
 

1,9 mrd. e
(1,1)
 


Asiakasmäärä vuoden lopussa
 

23 100
(24 400)
 

Viennin rahoitus


Myönnetyt vientitakuut ja erityistakaukset

5,4 mrd. e
(5,9)
 


Myönnetyt vientiluotot

0,5 mrd. e
(0,9)
 

Finnvera-konserni


Tilikauden tulos
 

433 milj. e
(55)
 


Taseen loppusumma 
 

14,3 mrd. e
(12,6)
 

Näin Finnvera luo arvoa

Finnveran strategian kärkenä on vaikuttavuus. Rahoituksemme avulla asiakkaamme kasvattavat liikevaihtoaan ja tulostaan. Visiomme on: Asiakkaidemme menestys vahvistaa Suomen taloutta.
 

""

Ilmastonmuutoksen hillitseminen yhä tiiviimpi osa toimintaa ja vastuullisuutta

Vuonna 2023 Finnvera määritteli ilmastotavoitteen ja toimialakohtaiset kriteerit vientihankkeille, joissa tunnistetaan ilmaston kannalta positiivisia piirteitä sekä kehitti rahoituskannustimia ilmastomyönteisille vientihankkeille ja investoinneille. Kotimaan rahoituksessa otettiin käyttöön ilmasto- ja digilainat vauhdittamaan kaksoissiirtymää. Tarkentuneen vastuukannan päästölaskennan myötä Finnvera valmistautuu oman, pitkän aikavälin päästöpolun kehittämiseen.

Tappiovarauksia voitiin osittain purkaa, konsernin tulos 433 miljoonaa euroa

Finnvera-konsernin tulokseen vaikuttivat erityisesti muutokset tappiovarausten määrissä. Risteilyvarustamoihin liittyviä, ensimmäisenä koronapandemiavuonna tehtyjä tappiovarauksia voitiin osittain purkaa. Myös Venäjään liittyvät vastuut alenivat takaisinmaksujen seurauksena. Viennin rahoituksen tappiovarausten purkamisen seurauksena tulos oli poikkeuksellisen hyvä.

Finnveran kotimaan ja viennin rahoitus korkealla

Finnvera myönsi kotimaan rahoitusta edellisvuotta enemmän, mutta mukana oli aiempaa enemmän suuryritysten kotimaan rahoitusta. Maksuvaikeuksien ja konkurssien määrät kasvoivat lievästi vuoden aikana. Viennin rahoitusta myönnettiin lähes edellisvuoden verran.
 

Jaa sivu: