Palvelut viennin rahoittajille

Vientikaupan toteutuminen saattaa edellyttää rahoituksen järjestämistä ulkomaiselle ostajalle. Tällä sivulla kerromme Finnveran palveluista yhteistyössä muiden viennin rahoittajien kanssa.

Viennin rahoittajille myönnettävät takuut

Ostaja saattaa pyytää rahoitustarjousta jo kaupan tarjousvaiheessa, jolloin mahdollisuus rahoituksen järjestämiseen on viejäyritykselle kilpailuetu.

Ostajaluottotakuu yhteistyössä pankin kanssa

Ostajaluoton ulkomaiselle ostajalle myöntää pankki, jonka kanssa Finnvera voi olla jakamassa riskiä myöntämällä pankille ostajaluottotakuun. Keskustelut mahdollisten rahoittajapankkien kanssa tuleekin aloittaa samalla, kun on yhteydessä Finnveraan.

Finnvera voi OECD-vientiluottosopimuksen puitteissa osallistua rahoitusjärjestelyyn ostajaluotoissa, joiden maksuaika on 2 vuotta tai enemmän.

Ostajaluottotakuu lyhyen maksuajan viennissä

Ostajaluottotakuuta voidaan käyttää myös lyhyen maksuajan viennissä. Maksuinstrumenttina tulee tällöin olla vekseli, promissory note tai muu siirtokelpoinen velkainstrumentti, ja viennin tulee suuntautua EU-maiden tai muiden läntisten teollisuusmaiden ulkopuolelle.

Remburssitakuu pankeille

Remburssi on turvallinen vientikaupan maksutapa. Finnveran remburssitakuu parantaa pankkien valmiutta vahvistaa ulkomaisen pankin avaamia rembursseja. Takuu myönnetään remburssin vahvistajapankille, jota takuu suojaan avaajapankkiin liittyviltä poliittisilta ja kaupallisilta riskeiltä.

Takuut rahoittajille

Ostajaluottotakuu

Ostajaluottotakuu on vakuus luotonantajalle ulkomaisesta ostajasta, ostajan pankista tai ostajan maasta aiheutuvien luottoriskien varalta.

Vekselitakuu

Vekselitakuu suojaa pankkia luottoriskeiltä vekselirahoituksessa. Takuu mahdollistaa pankkirahoituksen vientikauppaan, jossa luottoasiakirjana on vekseli.

Remburssitakuu

Remburssitakuu suojaa pankkia tämän vahvistamaan vientiremburssiin liittyviltä kaupallisilta ja/tai poliittisilta riskeiltä.

Pankkiriskitakuu

Pankkiriskitakuu suojaa kotimaisen vientiyrityksen pankkia tämän viejälle antamaan, kauppahinnan maksamista turvaavaan pankkitakaukseen liittyviltä riskeiltä.

Finnvera voi myöntää viennin rahoittajille myös

  

Jälleenrahoitustakuu

Jälleenrahoitustakuujärjestelyn tarkoituksena on helpottaa Finnveran ostajaluottotakuuta käyttävien pankkien varainhankintaa ja siten lisätä vientiluottorahoituksen lähteitä.

Raaka-ainetakuu

Raaka-ainetakuu (tuontitakuu) voidaan myöntää sellaisen luoton vakuudeksi, joka on myönnetty ulkomaiselle velalliselle pitkäaikaisen raaka-aineiden toimitussopimuksen yhteydessä.

Rahoitustakuu

Rahoitustakuu on vakuus viejän saamalle viennin rahoitusluotolle. Se turvaa luotonantajaa luoton takaisinmaksuun liittyviltä riskeiltä.

Vastatakuu

Vastatakuulla viejä voi vakuuttaa ulkomaisen ostajan hyväksi annettavia vakuuksia, kuten tarjous-, ennakon-, toimitus- ja vastuuajan takauksia.