Korvaukset vientitakuista

Vientitakuuseen perustuvaa korvausta voi hakea, jos vientituotteen ostaja jättää taattuun kauppaan liittyvän laskun maksamatta tai jos ostaja ajautuu maksukyvyttömyyteen.

Näin haet korvausta

Korvausta hakee takuunottaja eli viejä. Korvaushakemuslomakkeita on kaksi: ostajaluottotakuulle ja luottoriski- ja vientisaatavatakuulle, mutta samoja lomakkeita voi käyttää muissakin vientitakuutuotteissa. Korvaushakemus voi olla myös vapaamuotoinen, kunhan korvaushakemus on kirjallinen ja hakijan allekirjoittama.

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että viejä on muun muassa:   

  • noudattanut takuusopimuksen ehtoja ja takuun yleisiä ehtoja sekä erityisehtoja,
  • maksanut takuu- ja käsittelymaksulaskut Finnveralle,
  • tehnyt vienti-ilmoitukset,
  • ilmoittanut Finnveralle tappionvaarasta ja ostajan maksuhäiriöistä tai maksuviiveestä ja
  • jättänyt Finnveralle korvaushakemuksen takuun yleisten ehtojen mukaisessa määräajassa.

Toimi näin, jos ostaja jättää laskun maksamatta

Jos ostaja jättää laskun maksamatta, viejän on ryhdyttävä perimään saatavaa heti oma-aloitteisesti ostajalta.

Finnveran kanssa on neuvoteltava perinnän toteuttamistavasta, kun on kyse:

  • perintä- tai lakitoimiston käyttämisestä asiamiehenä perintätoimissa,  
  • vakuuksien realisoinnista ja/tai
  • saatavan turvaamistoimenpiteisiin ryhtymisestä.

Korvaushakemuslomakkeen sekä tarvittavien liitteiden (esim. laskut, toimitussopimus, kuljetusasiakirjat) toimittaminen jo korvaushakemuksen yhteydessä nopeuttaa korvaushakemuksen käsittelyä. Finnvera tarvitsee korvaushakemuksen käsittelemistä varten kaikki kohtuullisesti saatavissa olevat asiaa koskevat tiedot, asiakirjat ja muut tarpeelliset selvitykset sekä pyytämänsä lisätiedot.

Korvaushakemus liitteineen toimitetaan sähköpostitse osoitteella claims(at)finnvera.fi  (mahdollisuuksien mukaan suojattua sähköpostiyhteyttä käyttäen).

Lisätietoja korvauksen hakemisesta sähköpostitse claims(at)finnvera.fi tai puh. 029 460 11.

Korvauksenhaku pankeille

Korvausta voi hakea viejän lisäksi pankki. Korvauksen hakijana voi olla myös korvausoikeuksien siirronsaaja.

Ohjeet pankeille korvauksen hakemisesta löytyvät Finnveran Rahoittajille-osiosta.

Jaa sivu: