Lainat

Oikea laina oikeaan tarkoitukseen

Finnvera tarjoaa erilaisia rahoitusratkaisuja investointeihin, kasvuun, kansainvälistymiseen, yrittäjyyteen sekä nyt koronakriisistä aiheutuviin käyttöpääomatarpeisiin. Ensisijainen rahoitusmuotomme on aina takaus, ja myönnämme lainaa vain osana sovittua kokonaisrahoitusta, joten neuvottelethan aina rahoitushankkeestasi ensin pankkisi kanssa.

Huom! Myös käyttöpääomalainan myöntäminen koronakriisitarpeisiin edellyttää sen selvittämistä, että lainarahoitus yrityksellesi ei järjesty pankista tai muulta rahoittajalta. 
 

Käyttöpääomalaina koronakriisin aiheuttamiin rahoitustarpeisiin

Finnveran rahoituksen painopiste on edelleen takauksissa, mutta yritys voi nyt hakea käyttöpääomalainaa myös suoraan Finnverasta, jos yrityksen lainarahoitus ei muutoin järjesty eikä Finnvera tämän vuoksi voi myöntää rahoitustaan takauksena. Lainaa ei voi käyttää rahoittajan olemassa olevien saatavien poismaksamiseen. Lainaa voi hakea sähköisessä asioinnissamme.

Finnvera-laina

Finnvera-laina (Investointi- ja käyttöpääomalaina) on tarkoitettu pk-yrityksille kotimaisten rakennus-, kone- ja laiteinvestointien, energia- ja ympäristöhankkeiden, niihin liittyvien käyttöpääomatarpeiden sekä erilaisten omistusjärjestelyjen rahoittamiseen. HUOM! Neuvottelethan rahoituksesta ensin pankkisi kanssa. Finnvera voi tällä hetkellä myöntää Finnvera-lainaa vain osana sovittua kokonaisrahoitusta yhdessä muiden rahoittajien kanssa. Jos yrityksesi rahoitustarve liittyy koronatilanteeseen, katso Käyttöpääomalaina koronakriisin aiheuttamiin käyttöpääomatarpeisiin.

Yrittäjälaina

Yrittäjälaina on yrittäjän henkilökohtainen laina, jolla voidaan rahoittaa sijoituksia osakeyhtiön osakepääomaan ja/tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon ja omistusosuuden hankkimista osakeyhtiöstä. HUOM! Neuvottelethan rahoituksesta ensin pankkisi kanssa. Yrittäjälainaa ei myönnetä koronakriisistä aiheutuviin käyttöpääomatarpeisiin. Selvitä ensisijaisesti edellytykset yritykselle myönnettävään lainaan, jota Finnvera takaa ja toissijaisesti Finnverasta myönnettävään lainaan. Katso Käyttöpääomalaina koronakriisin aiheuttamiin käyttöpääomatarpeisiin.

Kansainvälistymislaina

Kansainvälistymislaina on tarkoitettu suomalaisen pk-yrityksen ulkomailla tapahtuvan liiketoiminnan rahoittamiseen.

Siltarahoitus avustusten maksua edeltävälle ajalle

Siltarahoituksella tarkoitetaan Finnveran käyttöpääomalainaa, jolla paikataan yrityksen käyttöpääoman tarvetta ELY-keskuksen tai Business Finlandin myönteisen avustuspäätöksen ja avustuksen maksatuksen välisenä aikana.

Joukkovelkakirjarahoitus

Finnveran joukkovelkakirjarahoitus soveltuu yritysten yleisiin rahoitustarpeisiin kuten investointeihin, toiminnan laajentamiseen ja kehittämiseen tai rahoitusrakenteen järjestelyyn liittyviin tarpeisiin. Joukkovelkakirjarahoituksen ominaisuuksien ja rakenteen vuoksi rahoitusmuoto sopii parhaiten suuriin rahoitustarpeisiin.

Kasvulaina

Finnvera voi myöntää kasvulainaa pk- ja midcap-yritysten merkittävien kasvu- tai kansainvälistymishankkeiden ja yritysjärjestelyjen rahoitukseen.