Rahoituksen hinta ja palveluhinnasto

Tältä sivulta löydät tietoa rahoituksemme hinnasta ja palveluhinnaston. Palveluhinnastomme sisältää yleisimmät veloitettavat kulut, palkkiot ja muut maksut.

Rahoituksen hinta

Finnvera perii tarjoamistaan takauksista takausprovisiota ja lainarahoituksesta korkoa. Näiden lisäksi veloitetaan myönnetystä rahoituksesta toimitusmaksu.

Finnvera laskuttaa suoraan asiakkaalta takausprovision ja toimitusmaksun. Takausprovision suuruus määräytyy samoilla periaatteilla kuin lainojen marginaali. Takausprovisio veloitetaan sen takaussaldon perusteella, joka provisiolaskelmaa lähetettäessä on Finnveran tiedossa. Provisio laskutetaan etukäteen neljännesvuosittain tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuun alussa käyttäen 30-päiväistä kuukautta ja 360-päiväistä vuotta. Ensimmäinen provisio laskutetaan takauksen voimaantulopäivästä lukien ensimmäisen laskutuskauden loppuun.

Alkutakauksesta ja pk-takauksesta perittäviä maksuja ovat takausprovisio sekä toimitusmaksu. Alkutakauksissa ja pk-takauksissa käytetään kiinteää hinnoittelua. Toimitusmaksu on 1,0 % takauksen määrästä, vähintään 150 euroa.

Lainojen viitekorkona käytetään kuuden kuukauden euribor-korkoa. Viitekorkoon lisättävä marginaali vaihtelee yrityksen riskiluokituksen sekä käytettävissä olevien vakuuksien mukaan. Riskiluokitus perustuu yhtiön taloudellisen tilanteen ja liiketoiminnan näkymien arviointiin. Lopullinen korko kerrotaan rahoitustarjouksessa.

Finnvera ei kilpaile rahoituksen tarjoajana pankkien kanssa.

Palveluhinnasto

Luottosopimuksiin liittyvät maksut

Luotto- tai takaussopimuksiin liittyvät ehtojen muutokset, kuten maksuohjelman muutokset sekä laina- ja takausajan muutokset.
 

Jos pankki toteuttaa omalle vastuulleen tai Finnveran takaamalle vastuulle vastaavan maksuohjelmamuutoksen, voidaan toimitusmaksun määrää kohtuullistaa vastaamaan pankin perimää toimitusmaksua.

0,25 % vastuun luoton tai takauksen määrästä, kuitenkin vähintään 50 € ja enimmillään 

1 000 € 

(lisäksi lainamarginaalin tai takausprovision korotus)

 

Ennenaikainen takaisinmaksu:


(ei peritä pien- ja naisyrittäjälainoista, perintäluotoista eikä yrittäjälainoista konkurssi- tai yrityskauppatilanteissa)

 

Korkotuoton menetystä ei velkakirjan ehdoista poiketen toistaiseksi peritä.

100 € + velkakirjaehtojen mukaisesti korvaus korkotuoton menetyksestä

Rahoitustarjousajan pidennys

  • Alle 50 euron kustannusta ei laskuteta
  • Alkutakauksen tarjousajan pidennystä ei laskuteta
0,2 % tarjotun rahoituksen määrästä / 3 kk pidennys

Rahoituksen erityisehtoja (kovenantteja) koskeva suostumuksen (waiver) antaminen.

 

Yrityksen vastuut €
 

0–35.000

35.001–100.000

100.001–500.000

500.001–1.000.000

5.000.000

yli 5.000.000

 

 

 


50–200 €

200–400 €

400–800 €

800–2 000 €

2 000–3 000 €

3 000–10 000 €

Vakuuksiin liittyvät maksut

Vakuusmuutos100–300 €
Jälkipanttisopimuksen antaminen100 €
Lainhuudon + kiinteistökiinnityksen hakeminen300 € + alv 24 %
Vuokraoikeuden kirjaaminen + vuokraoikeuskiinnityksen hakeminen300 € + alv 24 %
Kiinteistökiinnityksen hakeminen200 € + alv 24 %
Vuokraoikeuskiinnityksen hakeminen200 € + alv 24 %
Yrityskiinnityksen hakeminen150 € + alv 24 %
Kiinnityksen kuolettaminen/poistaminen100 € + alv 24 %
Etusijajärjestyksen muuttaminen ja muut kiinnitysten muutoksiin
liittyvät toimenpiteet
100–200 € + alv 24 %
Lisäksi veloitetaan viranomaisten perimät kulut. 

Ilmoitukset ja muut maksut

Vastuita koskeva laaja kirjausselvitys50–200 €
Laskutuskulu6 €
Pikamääräystoimitusmaksu30 €
Asiakkaan tilaama saldotodistus tai muu todistus15 €
Asiakkaan tilaama vakuustodistus30 €
Tilinpäätösajankohdan mukaisesti automaattisesti e-kirjeenä lähtevät
saldo- ja vakuusilmoitukset ovat asiakkaille ilmaisia.
 

Perintäkulut

Maksumuistutus8 €  
Ilmoitus rästeistä takaajille ja pantinantajille8 € / ilmoitus
Maksuvaatimus 
Maksuvaatimus, jos saatavan pääoma on enintään 500 euroa50 €
Maksuvaatimus, jos saatavan pääoma on yli 500 euroa, mutta enintään 2 500 euroa70 €
Maksuvaatimus, jos saatavan pääoma on yli 2 500 euroa, mutta enintään 10 000 euroa90 €
Maksuvaatimus, jos saatavan pääoma on yli 10 000 euroa110 €
Samasta saatavasta lähetettävästä uudesta maksuvaatimuksesta 
veloitetaan puolet ensimmäisestä maksuvaatimuskulusta.
 
Tratta 
Tratta, jos saatavan pääoma on enintään 500 euroa30 €
Tratta, jos saatavan pääoma on yli 500 euroa, mutta enintään 2 500 euroa40 €
Tratta, jos saatavan pääoma on yli 2 500 euroa, mutta enintään 10 000 euroa60 €
Tratta, jos saatavan pääoma on yli 10 000 euroa80 €

Perintäkulut perustuvat perintälakiin ja ovat enimmäismääriä.

Velalliselta vaaditaan todelliset perintäkulut, jos perinnästä aiheutuu sen edellyttämän tavanomaista suuremman työmäärän vuoksi muita kuin yllä mainittuja tai yllä mainitut enimmäismäärät ylittäviä kuluja.

 
Perintäkuluihin sisältyy Finnveralle Intrumin laskutuksesta aiheutuva arvonlisäverokustannus, joka ei ole Finnveralle vähennyskelpoinen. 
Loppuasiakkaalle perintäkulut ovat arvonlisäverottomia.
 

Palveluhinnasto sisältää yleisimmät veloitettavat kulut, palkkiot ja muut maksut.

Hinnastossa mainituista hinnoista voidaan poiketa tavanomaista suurempien työkustannusten vuoksi.

Tämä hinnasto on voimassa toistaiseksi. Muut hinnat selviävät asioinnin yhteydessä.

Jaa sivu: