Tillväxtlån kan beviljas SMF- och midcap-företag som varit verksamma i över tre år. Vid finansiering av holdingbolag (NewCo), som köper ett verksamt företag, fordras att bolaget som köps har agerat minst i tre år.

Tillväxtlånet är en mellanfinansieringsprodukt som kräver främmande kapital. Företagets självfinansieringsandel måste alltid vara minst 20 procent och förutom Finnvera måste andra finansiärer delta i finansieringshelheten med minst 50 procent. Hur lönsamma och finansieringsdugliga projekten är bedöms fall för fall tillsammans med de andra finansiärerna.

Mer information: programchef Kalle Åström, kalle.astrom (at) finnvera.fi