Content Section

Tillväxtlån

Innehållsförteckning

Tillväxtlån

Finnvera kan bevilja tillväxtlån för finansiering av SMF- och midcap-företags betydande tillväxt- eller internationaliseringsprojekt och företagsarrangemang.

Tillväxtlån kan beviljas SMF- och midcap-företag som varit verksamma i över tre år. Vid finansiering av holdingbolag (NewCo), som köper ett verksamt företag, fordras att bolaget som köps har agerat minst i tre år.

Tillväxtlånet är en mellanfinansieringsprodukt som kräver främmande kapital. Företagets självfinansieringsandel måste alltid vara minst 20 procent och förutom Finnvera måste andra finansiärer delta i finansieringshelheten med minst 50 procent. Hur lönsamma och finansieringsdugliga projekten är bedöms fall för fall tillsammans med de andra finansiärerna.

Mer information

finansieringschef Esko Huhta, esko.huhta(at)finnvera.fi
finansieringschef Ilkka Soininen ilkka.soininen(at)finnvera.fi