Content Section

Tillväxtlån

Finnvera kan bevilja tillväxtlån för finansiering av SMF- och midcap-företags betydande tillväxt- eller internationaliseringsprojekt och företagsarrangemang.

Tillväxtlån

Tillväxtlånet är en mellanfinansieringsprodukt som kräver främmande kapital. 

Hur lönsamma och finansieringsdugliga projekten är bedöms fall för fall tillsammans med de andra finansiärerna.

Vilken typ av företag är ett tillväxtlån lämpligt för

Finnvera kan bevilja tillväxtlån för finansiering av SMF- och midcap-företags betydande tillväxt- eller internationaliseringsprojekt och företagsarrangemang. Vid finansiering av holdingbolag (NewCo), som köper ett verksamt företag, fordras att bolaget som köps har agerat minst i tre år.

Villkor för tillväxtlån

Mer information om tillväxtlånet

Om du vill få mer information om tillväxtlånet, kontakta finansieringschef Ilkka Soininen ilkka.soininen(at)finnvera.fi.