Content Section

Internationaliseringsborgen

Internationaliseringsborgen är avsedd som säkerhet för finansiering av finländska små och medelstora företags affärsverksamhet i utlandet.

Internationaliseringsborgen

Internationaliseringsborgen är avsedd som säkerhet för finansiering av finländska små och medelstora företags affärsverksamhet i utlandet.

Internationaliseringsborgen kan vara högst 80 procent av kreditbeloppet eller övrig finansieringsförbindelse.

Syftet kan vara investeringar i, utveckling av eller finansiering av tillväxten av ett finländskt SMF-företags dotterbolag och intresseföretag eller verksamhetsställe som etableras i utlandet eller som är verksamt där. Det kan även handla om anskaffning eller ökning av ägarandel eller höjning av aktiekapitalet i ett utländskt dotterbolag eller intresseföretag. Finansieringsmottagaren ska efter investeringen inneha minst 1/5 av rösterna i det utländska intresseföretaget.

Villkor för internationaliseringsborgen

Projektet ska i betydande grad främja företagets verksamhet i Finland. Garantin lämpar sig med vissa förutsättningar även för större företag än små och medelstora företag.

Det utländska dotterbolag eller intresseföretag som är föremål för finansieringen ska i första hand utöva produktions-, monterings-, underhålls- eller serviceverksamhet. Finansiering enbart för att grunda eller utvidga ett försäljningskontor i utlandet eller för export kan inte garanteras med internationaliseringsborgen.

Internationaliseringsborgen kan ansökas av företag med färre än 250 anställda och en omsättning på högst 50 miljoner euro eller en balansomslutning på högst 43 miljoner euro. Dessutom kan företagets ägarbakgrund och ägande i andra företag inverka på om det är ett SMF-företag.

När finansiering beviljas beaktas förutom företagsundersökningen även landsrisken och verksamhetsmiljön i projektlandet. Via länken nedan kan du granska hur olika länder klassificeras. När en etablering planeras rekommenderar vi att ni tar kontakt med regionchefen för landet i fråga.

Ansökan om internationaliseringsborgen

Du kan lämna in din finansieringsansökan tryggt och smidigt via vår onlinetjänst. Logga in med dina personliga bankkoder, certifikatkort eller Mobil ID.

Om du vill kan du göra upp en affärsplan och resultatplan i tjänsten Mitt FöretagsFinland