Sök i finnvera.fi

Internationaliseringsborgen

Tillbaka

Internationaliseringsborgen

Borgen för små och medelstora företag med internationell inriktning.

Internationaliseringsborgen beviljas för finansiering av finländska små och medelstora företags affärsverksamhet i utlandet. Garanti lämpar sig med vissa förutsättningar även för större företag än små och medelstora företag.

Borgen beviljas ett dotterbolag eller intresseföretag som befinner sig i utlandet och kan användas till

  •  investering
  •  utveckling
  •  tillväxt
  •  anskaffning eller ökning av ägarandelar samt höjning av aktiekapitalet i dotterbolag eller intresseföretag som verkar i utlandet. Låntagaren bör efter investeringen i regel inneha minst 1/5 av rösterna i bolaget.

Det utländska dotterbolag eller intresseföretag som är objekt för finansieringen skall i första hand utöva produktions-, monterings-, underhålls- eller serviceverksamhet. Finansiering beviljas inte enbart för att grunda eller utvidga ett försäljningskontor eller för export.För vem?Internationaliseringsborgen kan ansökas av företag med färre än 250 anställda och en omsättning på högst 50 miljoner euro eller en balansomslutning på högst 43 miljoner euro. Dessutom kan företagets ägarbakgrund och ägande i andra företag inverka på om det är ett SMF-företag.Det dotterbolag eller intresseföretag som finansieringen gäller kan verka i ett land vars betalningsförmåga enligt Finnveras landklassificering är åtminstone måttlig. 

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information