Content Section

Finnveraborgen

Finnveraborgen är avsedd som säkerhet för olika inhemska finansieringsbehov i små och medelstora företag, till exempel investeringar och/eller driftskapital samt för den finansiering som krävs vid affärsverksamhets- eller företagsförvärv.

Finnveraborgen är avsedd som säkerhet för olika inhemska finansieringsbehov i små och medelstora företag, till exempel investeringar och/eller driftskapital samt för den finansiering som krävs vid affärsverksamhets- eller företagsförvärv. Finnveraborgen lämpar sig för små och medelstora företag samt på särskilda grunder även för storföretag.

Med Finnveraborgen är det också möjligt att garantera ökade behov av driftskapital till följd av coronaviruset, om Finnveras begynnelseborgen eller SMF-borgen inte lämpar sig för företagets situation.

Finnveraborgen är avsedd som säkerhet för olika inhemska finansieringsbehov i små och medelstora företag, till exempel

 • produktutveckling
 • marknadsföring
 • investeringar i maskiner, utrustning och produktionslokaler
 • som säkerhet för finansiering av det driftskapital som företagsverksamheten kräver
 • finansiering av projekt under tillverkningstiden 
 • periodisk finansiering 
 • finansiering vid förvärv av affärsverksamhet eller företag
 • säkerheter för inhemska leveransavtal.

Med Finnveraborgen är det också möjligt att garantera ökade behov av driftskapital till följd av COVID-19, dvs. coronaviruset, om Finnveras begynnelseborgen eller SMF-borgen inte lämpar sig för företagets situation.

Finnveraborgen kan användas som säkerhet för lån eller bankborgen som beviljats av en bank, ett finansieringsbolag eller ett försäkringsbolag till exempel vid följande finansieringsformer:

 • reverskredit
 • konto med kredit
 • kreditlimit
 • bankborgen (leveranssäkerhet, annan ansvarsförbindelse)
 • bankborgenslimit (leveranssäkerhet)
 • factoringfinansiering.

Innan borgensbeslut fattas utför Finnvera en företagsanalys för att bedöma företagets förutsättningar för lönsam verksamhet. Vi utvärderar företagets mål, strategi, utvecklingsplaner och marknadsposition. En skriftlig affärsplan försnabbar behandlingen av ansökan.

Villkor för Finnveraborgen

Finansiären och Finnvera delar på risken i anslutning till finansieringen. Finnveras andel av säkerheten slås fast separat för varje projekt. I allmänhet utgör den 50–80 % av finansieringen och det övriga finansieringsåtagandet. Minimibeloppet för Finnveraborgen är 10 000 euro.

Finnveraborgen beviljas alla branscher utom egentligt lantbruk, skogsbruk och grynderentreprenader inom byggnadsbranschen. Finnveraborgen lämpar sig för små och medelstora företag samt på särskilda grunder även för företag som är större än sm-företag. Vid allokeringen av finansieringstjänster följer vi Europeiska unionens branschbegränsningar beträffande statsstöd.

Finnveraborgen är avsedd för små och medelstora företag med

 • färre än 250 anställda
 • en omsättning på högst 50 miljoner euro eller en balansomslutning på högst 43 miljoner euro.

Dessutom kan företagets ägarbakgrund och ägande i andra företag inverka på om det är ett sm-företag.

Borgenstiden avtalas från fall till fall. Motsäkerheten förhandlas från fall till fall tillsammans med företaget och finansiären.

Finnveraborgens pris

Mottagare av borgen debiteras en årlig borgensprovision som påverkas av företagets lönsamhet, risken i affärsverksamheten, företagets motsäkerheter samt  borgenstiden. För borgen debiteras även en expeditionsavgift.

Ansökan om Finnveraborgen

Finansieraren kan nu också ansöka om Finnveraborgen för ditt företags räkning direkt från Finnvera. Det är viktigt att komma överens om i de ekonomiska förhandlingarna, vilken part som ska ansöka om borgen.

Du kan också själv ansöka om finansiering för ditt företag själv via vår onlinetjänst tryggt och smidigt. Logga in med dina personliga bankkoder eller mobilcertifikat.

Du kan göra upp en affärsplan till exempel i tjänsten Mitt FöretagsFinland.