Sök i finnvera.fi

Finnveraborgen

Tillbaka

Finnveraborgen

Finnveraborgen är avsedd som säkerhet för olika inhemska finansieringsbehov i små och medelstora företag, till exempel investeringar och/eller driftskapital samt för den finansiering som krävs vid affärsverksamhets- eller företagsförvärv. Finnveraborgen lämpar sig för små och medelstora företag samt på särskilda grunder även för storföretag.

Finnveraborgen kan användas som säkerhet för lån eller bankborgen som beviljats av en bank, ett finansieringsbolag eller ett försäkringsbolag till exempel vid följande finansieringsformer: reverskredit, konto med kredit, kreditlimit, bankborgen (leveranssäkerhet, annan ansvarsförbindelse), bankborgenslimit (leveranssäkerhet) och factoringfinansiering. Finansiären och Finnvera delar risken som är förknippad med finansieringen. Finnveraborgen utgör vanligen 50 procent av kreditbeloppet eller av en annan finansieringsförbindelse.

Finnveraborgen beviljas alla branscher utom egentligt lantbruk, skogsbruk och grynderentreprenader inom byggnadsbranschen. Vid allokeringen av finansieringstjänster följer vi Europeiska unionens branschbegränsningar beträffande statsstöd.

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information