Content Section

Rahoitustakuu

Rahoitustakuu on vakuus viejän saamalle viennin rahoitusluotolle. Se turvaa luotonantajaa luoton takaisinmaksuun liittyviltä riskeiltä.

Rahoitustakuu

Rahoitustakuu on vakuus viejän saamalle viennin rahoitusluotolle. Se turvaa luotonantajaa luoton takaisinmaksuun liittyviltä riskeiltä. Viejää takuu auttaa viennin rahoituksen vakuusjärjestelyissä.

Takuu myönnetään pankille tai muulle luotonantajalle. Takuukate luotonantajalle vaihtelee yritys- ja hankekohtaisesti. Finnvera perii luotonantajalle maksamansa korvauksen täysimääräisenä takaisin viejältä.

Takuu soveltuu viennin valmistusaikaisen tai toimituksen jälkeisen rahoituksen vakuudeksi sekä lyhyen että pitkän maksuajan vientikauppoihin. Rahoitustakuu ei kata ulkomaiseen ostajaan tai ostajan maahan liittyviä luottoriskejä.

Toimituksen jälkeinen rahoitus

Toimituksen jälkeinen rahoitustakuu myönnetään vakuudeksi luotolle, jolla viejä jälleenrahoittaa ostajalle myöntämäänsä toimitusluottoa. Takuu voidaan myöntää joko yhtä vientikauppaa koskevana tai limiittinä jatkuvalle viennille. Taattavan luoton enimmäismäärä yksittäisessä kaupassa on enintään toimitusluoton suuruinen ja jatkuvassa viennissä viennin ulkona olevan saatavakannan suuruinen. Takuulla katettua luottoa lyhennetään ensisijaisesti ostajalta saatavilla suorituksilla. Viime kädessä viejä on vastuussa luoton lyhentämisestä. 

Valmistusaikainen rahoitus

Valmistusaikainen rahoitustakuu myönnetään vakuudeksi luotolle, jonka viejä saa vientituotteen valmistuksesta aiheutuvien kustannusten rahoitukseen. Taattavan luoton enimmäismäärä on viennin valmistusaikaisen rahoitusvajeen suuruinen. Luottoa on yleensä lyhennettävä rahoitusvajeen alenemista seuraten. Valmistusaikainen rahoitustakuu myönnetään yleensä vain suuryrityksille. Pk-yrityksille voidaan viennin valmistusaikaiseen rahoitukseen myöntää lainaa tai Finnvera-takaus

Rahoitustakuun ehdot

Rahoitustakuu myönnetään Finnveran hyväksymälle luotonantajalle, joka puolestaan myöntää viejälle vientikauppaa koskevan rahoitusluoton. Ennen valmistusaikaisen luoton nostamista Finnvera yleensä edellyttää, että viejällä on tilaus ulkomaiselta ostajalta. 

Takuun myöntämisen edellytys on viejän takuukelpoisuus. Tärkeimmät takuukelpoisuuteen liittyvät tekijät ovat viejän toiminnan tulokset ja taloudellinen asema, viejän kyky suoriutua vientikaupasta sekä kauppaan liittyvät riskit. Finnvera selvittää nämä tekijät yleensä yritystutkimuksella. 

Viejältä edellytetään vastavakuuksia. Toimituksen jälkeisen rahoitustakuun vakuudeksi edellytetään yleensä ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien siirtoa luotonantajalle tai Finnveralle. 

Takuukate

Takuukate luotonantajalle vaihtelee yritys- ja hankekohtaisesti ja on enintään 80 %. Takuu kattaa luoton pääoman koron sekä muut luottoehtojen mukaiset maksut, joihin luotonsaaja on sitoutunut.

Takautumisoikeus

Finnveralla on täysimääräinen takautumisoikeus viejään nähden siitä korvauksesta, jonka se on suorittanut luotonantajalle. 

Takuumaksu

Takuumaksu lasketaan luoton pääomasta ja se peritään viejältä etukäteen yleensä yhtenä eränä. Maksun suuruuteen vaikuttavat katettavat riskit, viejän luottokelpoisuus sekä vastavakuudet. Lisäksi peritään käsittelymaksu. 

Rahoitustakuun hakeminen

Voit tehdä rahoitushakemuksen turvallisesti ja helposti sähköisessä asiointipalvelussamme. Kirjaudu palveluun henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella.

Vaihtoehtoisesti voit täyttää alla olevan PDF-hakemuslomakkeen, joka tulee toimittaa sähköpostilla Finnveraan. Allekirjoitettu hakemus toimitetaan osoitteeseen applications.eca (at) finnvera.fi.

Korvauksen hakeminen

Vientitakuun edunsaaja, eli takuunottaja, joka on yleensä pankki tai viejä, hakee vientitakuuseen perustuvaa korvausta kirjallisesti allekirjoitetulla hakemuksella. Korvauksen hakijana voi olla myös korvausoikeuksien siirronsaaja. 

Lue lisää korvausten hakemisesta

Jaa sivu: