Content Section

Luottoriskitakuu

Luottoriskitakuulla takuunottaja voi vakuuttaa vientikauppansa luottotappioiden varalta.

Mitä luottoriskitakuu kattaa?

Luottoriskitakuulla katetaan valmistusaikana tapahtuvaan kaupan keskeytymiseen liittyvää ja/tai ulkomaiselta ostajalta olevaan saatavaan liittyvää kaupallista riskiä. Kaupan keskeytyminen tulee olla viejästä riippumatonta ja kauppasopimuksen vastaista.

Takuulla voidaan myös kattaa ostajan maasta aiheutuvaa poliittista riskiä sekä suvereenia riskiä, kun valtio on luotonsaaja tai takaaja.

  • Kaupallisia riskejä ovat ostajan maksukyvyttömyys ja maksuhaluttomuus.
  • Poliittiset riskit ovat ostajan maasta johtuvia riskejä, joihin ostaja ja viejä eivät voi vaikuttaa. Poliittisia riskejä ovat esimerkiksi maksuvaluutan siirron rajoittaminen, velkojen vakauttaminen tai sota ja kapina.

Saatavat nopeammin rahaksi

Luottoriskitakuu voi toimia vakuutena pankille, kun pankki rahoittaa vientikaupan saatavia. Pankki rahoittaa viejän saatavia joko luotottamalla viejää (factoring) tai ostamalla saatavat viejän ja pankin solmiman rahoitussopimuksen mukaisesti. Järjestely mahdollistaa kassavirran optimoinnin viejälle. Viejän tulee tarkistaa omalta pankiltaan saatavien rahoituksen mahdollisuus.

Millaisiin kauppoihin luottoriskitakuu sopii?

Luottoriskitakuu soveltuu sekä yksittäisiin vientikauppoihin että jatkuvaan vientiin. Luottoriskitakuu sopii hyvin sekä lyhyen että pitkän maksuajan vientikauppojen luottoriskien kattamiseen.

Takuukate:

  • Jatkuvan viennin takuiden osalta takuukate on sekä kaupallisen että poliittisen riskin osalta 90%.
  • Yksittäisissä vientikaupoissa kaupallisten ja poliittisten riskien kate on tyypillisesti 90%. Kate voidaan tapauskohtaisesti nostaa 95%:iin riippuen mm. hankkeen luonteesta ja maksuajasta.
  • Jos takuulla katetaan ainoastaan poliittisia riskejä, takuukate voi olla jopa 100 %.

Euroopan komissio on myöntänyt Finnveralle täydennetyn jatkon poikkeuslupaan, jonka turvin Finnvera voi taata alle kahden vuoden riskiajan vientikauppoja läntisiin teollisuusmaihin. Uusi poikkeuslupa jatkuu vuoden 2025 loppuun.

Lupa koskee seuraavia maita:

  • Alankomaat, Australia, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Islanti, Italia, Itävalta, Iso-Britannia, Japani, Kanada, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Unkari, USA, Uusi Seelanti, Viro

Julkisena vientitakuulaitoksena Finnvera ei EU-valtiontukisääntöjen vuoksi voi normaalisti taata alle kahden vuoden maksuajan vientikauppoja yllä mainittuihin maihin. Palvelua tarjoavat yksityiset luottovakuuttajat.

 Poikkeuksena tästä ovat vientitakuut:

  • kun hakija on viejä, joka on pk-yritys ja jonka vuotuinen vientiliikevaihto on korkeintaan 2,5 miljoonaa euroa (konsernitarkastelu) tai
  • kyseessä on yksittäinen kauppa, jonka riskiaika on vähintään 181 päivää.

Huomioithan, että Finnvera täydentää luottovakuutusmarkkinaa ja palvelua tulee hakea myös yllä mainituissa poikkeustapauksissa ensisijaisesti yksityisiltä luottovakuuttajilta.

Luottoriskitakuun ehdot

Luottoriskitakuu myönnetään takuunottajalle ja vientikaupan on täytettävä edellytys suomalaisesta intressistä. Kaupan maksuajan on oltava vientituotteelle sopiva.

Ostajien luottokelpoisuus tutkitaan luottotietojen ja tilinpäätöstietojen perusteella. Ostajamaiden luottokelpoisuutta tutkitaan seuraamalla niiden taloudellista ja poliittista tilannetta.

Lisäksi Finnvera soveltaa takuuhakemusten käsittelyssä asiakkaan tuntemisvelvoitteita noudattaakseen EU:n rahanpesun ja terrorismin vastaista sääntelyä.

Luottoriskitakuun hakeminen

Luottoriskitakuuta on haettava ennen toimitusta.

Jos takuulla halutaan kattaa valmistusaikaista riskiä, takuuta on haettava ennen sopimuksen solmimista. Takuuhakemusten käsittelyssä huomioidaan sekä lahjontaan että ympäristöarviointiin liittyvät määräykset.

Voit tehdä rahoitushakemuksen sähköisessä asiointipalvelussamme, jossa voit muun muassa hakea vientitakuita sekä tehdä vienti- ja viiveilmoituksia. Kirjautuminen sähköiseen asiointipalveluumme tapahtuu Suomi.fi-tunnistuspalvelun kautta henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Korvauksen hakeminen

Luottoriskitakuuseen perustuvaa korvausta hakee yleensä takuunottaja. Korvausta haetaan kirjallisesti allekirjoitetulla hakemuksella.

Lue lisää korvausten hakemisesta

""

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?

Jaa sivu: