Masskuldebrevslånet är en finansieringsform som innebär att en grupp låntagare eller investerare tecknar ett reverslån som emitterats av företaget som behöver lån. Emissionen av ett masskuldebrevslån arrangeras av en bank eller en annan part som tar ut emissionskostnader av företaget som emitterar lånet.

Finnvera kan teckna ett masskuldebrevslån efter emissionen. Finnvera kan inte köpa masskuldebrevslån på sekundärmarknaden eller göra investeringar i fonder som investerar i masskuldebrevslån. Finnveras andel av de realiserade teckningarna kan vara högst 50 procent. Av företag som emitterar masskuldebrev krävs ingen självriskandel.

Teckningarna av masskuldebrevslån genomförs till marknadspris. Finnvera gör i samband med behandlingen av projektet en normal företagsanalys som beslutet om Finnveras engagemang grundar sig på. Frågor om projekt som gäller masskuldebrevslån kan riktas till SMF-finansieringens tillväxt- och internationaliseringsteam eller Finnveras export finansiering.

Vår telefontjänst betjänar dig på numret 029 460 2581.