Sök i finnvera.fi
Tillbaka

Internationaliseringslån

- lån för små och medelstora företag med internationell inriktning

Internationaliseringslån beviljas för finansiering av finländska små och medelstora företags affärsverksamhet i utlandet och det skall märkbart främja den verksamhet som sker i Finland. Lån lämpar sig med vissa förutsättningar även för större företag än små och medelstora företag.

Lånet beviljas ett dotterbolag eller intresseföretag som befinner sig i utlandet och kan användas till

  • investering
  • utveckling
  • tillväxt
  • anskaffning eller ökning av ägarandelar samt höjning av aktiekapitalet i dotterbolag eller intresseföretag som verkar i utlandet. Låntagaren bör efter investeringen i regel inneha minst 1/5 av rösterna i bolaget

Det utländska dotterbolag eller intresseföretag som är objekt för finansieringen skall i första hand utöva produktions-, monterings-, underhålls- eller serviceverksamhet. Finansiering beviljas inte enbart för att grunda eller utvidga ett försäljningskontor eller för export.

För vem?
Internationaliseringslånet kan ansökas av företag med färre än 250 anställda och en omsättning på högst 50 miljoner euro eller en balansomslutning på högst 43 miljoner euro. Dessutom kan företagets ägarbakgrund och ägande i andra företag inverka på om det är ett SMF-företag.

Det dotterbolag eller intresseföretag som finansieringen gäller kan verka i ett land vars betalningsförmåga enligt Finnveras landklassificeringär åtminstone måttlig.

Ansökan och bilagor

Du kan lämna in din finansieringsansökan tryggt och smidigt via vår onlinetjänst. Logga in med dina personliga bankkoder eller med Katso-koden.

Den som ansöker om finansiering och identifierar sig i vår i onlinetjänst ska vara en ansvarig person för företaget och ha firmateckningsrätt eller ägare till ett företag som grundas. I finansieringsansökan kan utöver de ovan nämnda även en anställd som handlar med fullmakt för företaget anges som företagets kontaktperson.

Läs mer om ansökning om finansiering

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information