Content Section
Artikkelit

Mitä tarkoittaa henkilötakaus? – Usein kysyttyä vakuuksista ja takauksista

Kuvituskuva
Published date

Finnveran rahoituspäätös perustuu yrityksen menestymismahdollisuuksien arviointiin, mutta vakuuksillakin on silti oma roolinsa. Vakuuksien tarve tarkastellaan jokaisen hankkeen kohdalla erikseen. Kokosimme juttuun usein kysyttyjä kysymyksiä vakuuksista ja henkilötakauksista.

Mitä Finnvera tarvitsee rahoituksensa vakuudeksi?

Osakeyhtiön pääosakkailta edellytetään henkilötakausta. Suuremmissa rahoitustarpeissa käytetään usein vakuutena omavelkaisten takausten lisäksi yrityskiinnityksiä tai kiinteistökiinnityksiä. Yrittäjän omistamaa, omassa käytössä olevaa asuntoa Finnvera ei kuitenkaan käytä rahoituksen vakuutena.

Osakeyhtiön omistajan tai omistajien antamien henkilötakausten määrä on pääsääntöisesti yhteensä 20 prosenttia osakeyhtiön saaman rahoituksen määrästä. Yhden osakkaan antama takaus on kuitenkin vähintään 3 000 ja enintään 20 000 euroa. Toiminimien haltijat, avoimen yhtiön yhtiömiehet sekä kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat muutoinkin yrityksensä lainoista aina henkilökohtaisesti, joten heiltä ei oteta henkilötakauksia.

Mikä on erityistakauksen ja yleistakauksen ero?

Henkilötakaus voi olla erityistakaus tai yleistakaus. Omavelkaisella erityistakauksella henkilötakaaja sitoutuu takaamaan yksilöityä Finnvera-rahoitusta ennalta sovittuun euromääräiseen ylärajaan saakka.

Yleistakaus voi olla vakuutena useille saman osakeyhtiön rahoituksille. Yleistakauksessa takaajan vastuu rajoittuu kuitenkin sovittuun euromääräiseen ylärajaan. Annettu yleistakaus on automaattisesti vakuutena osakeyhtiön rahoituksille, jotka syntyvät 10 vuoden kuluessa henkilötakauksen antamisesta.

Mitä tarkoittaa omavelkainen takaus?

Omavelkaisella takauksella tarkoitetaan takausta, jossa henkilötakaaja vastaa yrityksen saamasta lainasta tai takauksesta henkilökohtaisesti samaan tapaan kuin se olisi hänen oma velkansa. Jos yritys ei ole maksanut velkaansa eräpäivään mennessä, velkojalla on oikeus vaatia velan suorittamista takaajalta.

Finnveralle annetut henkilötakaukset eivät ole koskaan yhteisvastuullisia, joten takaaja maksaa vain oman takauksensa perusteella riippumatta siitä pystyvätkö muut takaajat hoitamaan omansa.

Milloin takausvastuu päättyy?

Henkilötakaaja vapautuu takausvastuusta, kun yritys on maksanut velkansa Finnveralle tai Finnveran antama takaus muulle rahoittajalle on päättynyt.

On tärkeää muistaa, että yrityskauppatilanteessa osakkeiden myyjän henkilötakaus ei lakkaa ilman, että takaaja pyytää Finnveralta päätöstä takausvastuusta vapauttamisesta. Tavallisesti Finnvera tekee päätöksen, jolla osakkeiden myyjän antama henkilötakaus vapautetaan ja ostajalta otetaan korvaava henkilötakaus tilalle.

Lue lisää: Finnveran usein kysytyt kysymykset

Jaa sivu: