Hakemukseen tarvittavat tiedot

Rahoitushakemuksen huolellinen täydentäminen ja tarvittavien liitteiden, kuten tilinpäätöstietojen ja tulosennusteiden, liittäminen hakemukseen nopeuttavat hakemukseksi käsittelyä.

Mitä tietoja ja liitteitä hakemukseen tarvitaan

Kun haet rahoitusta sähköisessä asiointipalvelussamme, sinulta kysytään mm. seuraavia tietoja:

  • Yrityksen, yrittäjän ja yrityksen omistajan perustiedot
  • Kuvaus rahoitettavasta hankkeesta
  • Suunnitelma hankkeen kokonaisrahoituksesta
  • Julkiset tuet (esim. Business Finlandin, Ely-keskuksen tms. avustukset), jotka kohdistuvat samaan kokonaisrahoitukseen

Lisää hakemukseesi mukaan seuraavat tiedot joko liitteenä tai suoraan hakemukseen:

  • Liiketoimintasuunnitelma
  • Tulossuunnitelma kolmelle seuraavalle vuodelle

Toimivalta yritykseltä tarvitsemme lisäksi:

  • kolmen edellisen tilikauden tilinpäätöstiedot
  • kuluvalta tilikaudelta viimeisimmän käytettävissä olevan tiedon

Kun kyseessä on yrityskauppa, liitä mukaan myös:

  • ostettavan yrityksen kolmen edellisen tilikauden tilinpäätöstiedot
  • yhtiöjärjestys tai yhtiösopimus, jos sellainen on saatavilla

Hakemukseen voit lisätä myös muita liitteitä, joita pidät tärkeinä hakemuksen käsittelyn kannalta. Esimerkiksi kasvun suunnittelussa on tärkeää huomioida mm. kassavarojen riittäminen, joka pyritään varmistamaan kassavirtalaskelmalla.

Jaa sivu: