Kasvuyrityksen rahoitussuunnittelu

Sisällysluettelo

Rahoitussuunnittelu

Kasvavalle yritykselle rahoituksen etukäteissuunnittelu on työkalu riskien arvioimiseen. Kun riskejä voidaan mitata, voidaan niitä myös hallita paremmin.

Rahoitustarpeen suuruus on yksi tekijä, joka vaikuttaa käytettävissä olevan rahoitusratkaisun valintaan. Rahoitustarpeen suuruus käy yleensä ilmi liiketoiminta- ja investointisuunnitelman päivittämisen yhteydessä. Liiketoimintasuunnitelman ja tulossuunnitelman laatimiseen ja ylläpitoon voidaan käyttää esimerkiksi Oma Yritys-Suomi –palvelusta löytyvää sähköistä työkalua. Liiketoimintasuunnitelma ja tulossuunnitelma tarvitaan myös Finnveran rahoitushakemuksen liitteeksi.

Kasvun suunnittelussa on tärkeää huomioida myös kassavarojen riittävyys. Maksuvalmiuden heikentyminen aiheuttaa pk-yrityksessä helposti suuria ongelmia, vaikka yrityksen toiminta olisikin muutoin kannattavaa. Lue lisää kassavirtalaskelman laatimisesta Suomi.fi-sivuilta.

Finnveran takaus pankkilainalle

Kasvuyritysten pienehköihin rahoitustarpeisiin soveltuva rahoitusratkaisu on pk-takaus, jota pankki hakee puolestasi suoraan Finnveralta. Käsittelemme pankin tekemän pk-takaus-hakemuksen yleensä kolmen arkipäivän aikana. Lainan ehdot ja takaisinmaksu määräytyvät pankin kanssa tehtävän lainasopimuksen mukaisesti.

Pk-takauksen, kuten myös muiden Finnveran takausten alaraja on 10 000 euroa. Pk-takauksen yläraja on 120 000 euroa.

Lue lisää: Pk-takaus

Jos pk-takaus ei syystä tai toisesta sovellu hankkeesi rahoitukseen, voidaan lainan vakuudeksi hakea myös muuta Finnveran takausta, kuten Finnvera-takausta. Voit hakea takausta itse sähköisessä asiointipalvelussamme tai pyytää pankkiasi hakemaan takausta. Rahoittaja voi hakea kaikkia Finnveran takauksia asiakkaan puolesta.

Lue lisää: Takaukset

Lainarahoitus

Finnvera voi toimia kasvuyrityksen rahoittajana myös myöntämällä yritykselle lainan. Rahoitustarpeen suuruus vaikuttaa siihen, voiko Finnvera toimia hankkeen ainoana rahoittajana, vai edellyttääkö rahoituksen järjestyminen muita rahoittajia. Rahoitustarpeen suuruus selviää yleensä liiketoimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Jos hankkeen rahoitustarve on yli 50 000 euroa, tarvitaan hankkeeseen aina mukaan myös muita rahoittajia, yleensä pankki, sekä riittävä omarahoitusosuus. Yrityskaupoissa myös myyjäosapuoli voi toimia kaupan osittaisena rahoittajana.

Finnvera-lainan vähimmäismäärä on  50 000 euroa. Yrittäjälle henkilökohtaisesti myönnettävän yrittäjälainan vähimmäismäärä on 20 000 euroa. Business Finlandin myöntämien avustusten maksua edeltävälle ajalle tarkoitetun siltarahoituksen vähimmäismäärä on 50 000 euroa. 

Lue lisää: Lainat

Rahoituksen jakautuminen ja omarahoitus

Finnveran lainan tai takauksen osuus kokonaisrahoituksesta vaihtelee tapauskohtaisesti. Pk-takausta käytettäessä Finnveran takausosuus on aina 80 % lainan määrästä.

Muiden rahoitusratkaisujen kohdalla rahoitusosuutemme on tyypillisesti 50 % hankkeen kokonaisrahoituksesta. Voimakkaasti kasvavien, kansainvälistyvien ja innovatiivisten yritysten hankkeissa Finnveralla on erityinen mahdollisuus toimia tilapäisenä päärahoittajana yli 50 %:n rahoitusosuudella. Kaupan tai toimituksen edellyttämässä valmistusaikaisessa rahoituksessa Finnveran rahoitusosuus voi tapauskohtaisesti olla jopa 80 %.

Vaadittava omarahoitusosuus

Vaadittavan omarahoitusosuuden suuruus vaihtelee hankkeen sisällön mukaisesti. Tyypillisesti edellytämme investoinneissa 15 %:n ja yrityskaupoissa sekä sukupolvenvaihdoksissa 20 %:n omarahoitusosuutta.