Maksuajan rahoittaminen

Maksuajan tarjoaminen voi olla kauppaneuvotteluissa se ratkaiseva tekijä, joka lopulta tuo kaupat kotiin. Kun käytät oikeita rahoitusratkaisuja, tämän ei tarvitse myöskään rasittaa yrityksesi kassaa tai tasetta.

Maksuajan rahoittaminen pankin ja Finnveran avulla

Maksuajan tarjoaminen voi olla kauppaneuvotteluissa se ratkaiseva tekijä, joka lopulta tuo kaupat kotiin. Kun käytät oikeita rahoitusratkaisuja, tämän ei tarvitse myöskään rasittaa yrityksesi kassaa tai tasetta. Ostajarahoitukseen löytyy useita keinoja.

Maksuajallinen remburssi

Jos käytät maksutapana vahvistettua maksuajallista remburssia, pankkisi voi maksaa (diskontata) remburssin yrityksellesi heti tavaran toimituksen jälkeen, kun olet esittänyt remburssin ehtojen mukaiset asiakirjat pankillesi.

Laskusaatavien myynti tai rahoittaminen

Voit muuttaa ulkomaiselta ostajalta olevat laskusaatavat käteiseksi joko myymällä ne pankillesi tai rahoittamalla saatavat.

Kun myyt laskusaatavat pankillesi, myös saataviin liittyvä luottotappioriski siirtyy pankille. Pankki voi tällöin suojata saatavat Finnveran laskusaatavatakuulla. Takuu soveltuu esimerkiksi raaka-aineiden, kulutustavaroiden ja puolivalmisteiden jatkuviin vientitoimituksiin, joissa ostajalle myönnetty maksuaika on tyypillisesti alle 180 päivää.

Laskusaatavien rahoituksessa pankki myöntää yrityksellesi saatavia vastaavan lainan (esim. factoring-järjestely). Saataviin liittyvä luottotappioriski jää edelleen yrityksellesi. Jos olet vakuuttanut saatavasi Finnveran luottoriskitakuulla, voit siirtää takuuseen perustuvan korvausoikeutesi pankillesi ja käyttää takuuta luoton vakuutena.

Vekseli

Ulkomaan perittävään liittyy usein kauppasopimuksesta irrallinen, ostajan hyväksymä vekseli (tai vekselisarja), joka erääntyy ostajan maksettavaksi sovitun maksuajan kuluttua.

Vekseli soveltuu ostajarahoitukseen esimerkiksi koneiden ja laitteiden viennissä. Vekselitakuun turvin pankki ostaa vekselin yritykseltäsi ja siirtää rahoitukseen liittyvät riskit Finnveralle. Takuu suojaa pankkia siltä varalta, että ostaja ei syystä tai toisesta maksaisikaan vekseliä sen eräpäivänä.

Jaa sivu: