Content Section

Laskusaatavatakuu

Sisällysluettelo

Laskusaatavatakuu

Takuu suojaa pankkia luottoriskeiltä, kun viejä myy ulkomaankauppaan liittyvät laskusaatavansa pankille.

Takuu soveltuu tyypillisesti jatkuviin toimituksiin tai yksittäiseen kauppaan, jossa on lyhyt maksuaika (alle kaksi vuotta). EU-valtiontukisääntöjen vuoksi alle kahden vuoden maksuajan vientikauppoihin myönnetään takuita pääsääntöisesti EU- ja muiden läntisten teollisuusmaiden ulkopuolelle. 

Koronapandemian vuoksi EU-komissio otti käyttöön laajan toimenpidepaketin, jonka yksi osa on tiedonanto lyhytaikaisesta luottovakuutuksesta. Tiedonannon mukaan EU-maat ja muut läntiset teollisuusmaat ovat väliaikaisesti julistettu ei-markkinakelpoisiksi joulukuun 2021 loppuun asti. Finnvera voi harkita laskusaatavatakuiden myöntämistä näihin maihin siten, että takuu myönnetään vuoden 2021 loppuun mennessä ja sen puitteissa voidaan kattaa vientiä, joka tapahtuu 30.6.2022 mennessä.

Viejä tekee ostajan kanssa kirjallisen kauppasopimuksen, jossa sovitaan kaupan ehdoista. Sopimuksen mukaisen toimituksen tehtyään ja saatavan synnyttyä viejä voi myydä toimitukseen kohdistuvat laskusaatavansa pankille. Laskusaatavatakuun avulla viejä voi myöntää ulkomaiselle ostajalle maksuaikaa ja saada itse vientikaupasta rahat kassaan.

Takuu antaa pankille laajan turvan ostajaan ja ostajan maahan liittyvien riskien varalta. Takuu turvaa pankkia myös viejän toimilta, mm. ostajan reklamaatiotilanteiden ja dokumenttiriskien varalta.

Pankille katettavat riskit

  • Kaupalliset riskit, joita ovat ostajan maksukyvyttömyys ja maksuhaluttomuus
  • Poliittiset riskit, jotka johtuvat yleensä ostajan maasta ja joihin rahoittaja ja ostaja eivät voi vaikuttaa, esim. luottovaluutan siirron rajoittaminen, velkojen vakauttaminen, sota tai kapina
  • Viejän toimintaan liittyvät riskit.

Ennen takuun myöntämistä pankille Finnvera tutkii myöntämisen edellytykset viejän hakemuksen perusteella sekä viejä ja Finnvera sopivat keskenään yhteisistä toimintatavoista. Lähtökohtaisesti rahoitus tehdään ilman takautumisoikeutta viejään. Poikkeuksen muodostavat tilanteet, joissa saatava on riitainen tai ostajalla ei olisikaan maksuvelvollisuutta kauppasopimuksen tai laskun perusteella. 

Laskusaatavatakuun ehdot

Takuu voidaan myöntää, kun yksittäisen ostajan luottoraja on enintään kaksi miljoonaa euroa. Takuu myönnetään ilman vakuusvaatimuksia.

Takuukate on enintään 90 %, jolloin pankin omavastuuksi jää 10 %. Tämän omavastuuosuuden pankki voi siirtää viejälle tai vaatia sille viejältä erillisen vakuuden, esimerkiksi käteispantin.

Takuun myöntämisen edellytykset

  • Vientikaupassa täyttyy suomalainen intressi.
  • Ostaja on luotto- ja tilinpäätöstietojen perusteella luottokelpoinen.
  • Ostajan maa on luottokelpoinen, eikä maasta johtuvia esteitä laskusaatavien myynnille ole tiedossa.
  • Viejä on takuukelpoinen, johon vaikuttavat mm. taloudellinen asema ja toiminnan tulokset, kyky suoriutua vientikaupasta sekä itse kauppaan liittyvät riskit.
  • Finnvera ja viejä sopivat keskenään yhteisistä toimintatavoista vastasitoumuksella.
  • Kaupan maksuehdot ovat kansainvälisen käytännön mukaiset.

Pääsääntöisesti alle kahden vuoden maksuajan vientikauppoihin myönnetään takuita, kun kauppa suuntautuu EU- ja muiden läntisten teollisuusmaiden (EU-maat, paitsi Kreikka, sekä Australia, Kanada, Islanti, Japani, Uusi-Seelanti, Norja, Sveitsi ja USA) ulkopuolelle. Laskusaatavatakuun myöntämiseen EU-maihin tai muihin läntisiin teollisuusmaihin sovelletaan poikkeuslupaa.

Takuumaksu

Pankki perii viejältä takuumaksun viejän myydessä laskusaatavat pankille. Maksun suuruuteen vaikuttavat mm. maksuaika sekä ostajan ja ostajan maan luottokelpoisuus. 

Laskusaatavatakuun hakeminen

Voit tehdä rahoitushakemuksen turvallisesti ja helposti sähköisessä asiointipalvelussamme. Kirjaudu palveluun henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi, varmennekortilla tai mobiilivarmenteella.

Vaihtoehtoisesti voit täyttää alla olevan PDF-hakemuslomakkeen, joka tulee toimittaa sähköpostilla Finnveraan.

Lisätietoa uudistuneesta PDF-hakemuslomakkeesta

Korvauksen hakeminen

Vientitakuun edunsaaja, eli takuunottaja, joka on yleensä pankki tai viejä, hakee vientitakuuseen perustuvaa korvausta kirjallisesti allekirjoitetulla hakemuksella. Korvauksen hakijana voi olla myös korvausoikeuksien siirronsaaja. 

Lue lisää korvausten hakemisesta

""

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?