Viennin rahoituksen ilmastokriteerit

Ilmastokriteerien avulla Finnvera arvioi ja tunnistaa rahoitettavien hankkeiden ilmaston kannalta myönteiset piirteet.

Ilmastokriteerit osana hankkeiden kestävyyden arviointia

Etsimme aktiivisesti keinoja ohjata rahoitusta aiempaa enemmän hankkeisiin, joilla on positiivisia ilmastovaikutuksia, ja keinoja vähentää mahdollisten ilmastolle haitallisten hankkeiden osuutta rahoitustoiminnassa.

Ilmastokriteerien toteutumista ja rahoitettavan hankkeen ilmastopositiivisia piirteitä kartoitetaan osana rahoitushankkeen ympäristö- ja sosiaalisten riskien arviointia.  

Ilmastokriteerit täyttävä hanke voi hyötyä Finnveran kestävän rahoituksen kannustimista ja saada rahoitukselle edullisemmat ehdot.

Jos ilmastokriteerit eivät täyty, se ei ole este rahoituksen saamiselle, vaan rahoituspäätökset arvioidaan edelleen Finnveran olemassa olevan riski- ja luottopolitiikan mukaisesti.

Ilmastokriteerit toimialoittain

Toimialasta riippumatta selvitämme kaikissa suurissa viennin rahoituksen hankkeissa, onko vientiyritys tai sen loppuasiakas asettanut toiminnalleen tieteeseen perustuvia (Science-based targets, SBTi), Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia päästövähennystavoitteita. 

Toimialakohtaisesti Finnvera on määritellyt ilmastokriteerit viennin rahoituksen kannalta olennaisille toimialoille. Toimialat ovat hyvin erilaisia ja niihin sovelletaan eri kestävyysviitekehyksiä. Ilmastokriteereissä on hyödynnetty keskeisempiä kansainvälisiä viitekehyksiä. Päivitämme kriteerejä viitekehysten kehittyessä. 

Näitä toimialoja emme voi rahoittaa

Finnveran rahoitus soveltuu useimmille toimialoille, mutta jotkut toimialat on rajattu ulkopuolelle joko Finnveran toimintaa ohjaavassa lainsäädännössä tai yhtiön omissa linjauksissa.

Tutustu Finnveran vastuullisuustavoitteisiin

Strategiamme mukaisesti olemme vastuullinen rahoittaja, jonka toiminta perustuu riskilähtöiseen arviointiin ja kansainvälisesti tunnettuihin standardeihin. Olemme asettaneet tavoitteet, ja mittaamme sekä raportoimme rahoitustoimintamme ja oman toimintamme ilmastovaikutuksia. 

Jaa sivu: