Content Section

Alustakaus

Sisällysluettelo

Alustakaus

Alustakaus on suomalaisen laivanvarustamo- tai laivanrakennustoimintaa harjoittavan yrityksen luotolle annettava vakuus. Se voidaan myöntää yrityksille koosta tai omistussuhteista riippumatta.

Laivanvarustamotoimintaa harjoittavat yritykset voivat hakea alustakausta vähintään 10 metriä pitkän ja enintään 10 vuotta vanhan, kauppamerenkulussa käytettävän aluksen tai sen rungon hankkimiseen. Takausta voidaan käyttää myös muutos-, korjaus- ja parannustöiden rahoitukseen.

Takauksia suunnataan kannattaviksi arvioitaviin hankkeisiin ja takauspäätöstä tehtäessä kiinnitetään erityistä huomiota hakijan liiketaloudellisiin toimintaedellytyksiin ja hankkeen merkitykseen hakijan liiketoiminnan kehitykselle. Takaus annetaan omavelkaisena takauksena, ja se voidaan myöntää sekä koti- että ulkomaisille luotoille.

Laivanrakennustoimintaa harjoittavat yritykset voivat hakea takausta vakuudeksi kotimaisen alustoimituksen rakennusaikaiselle luotolle. Suomalaisten telakoiden vientitoimitusten rahoitus- ja vakuusjärjestelyihin voidaan myöntää vientitakuita.

Alustakauksen ehdot

Takauspäätöstä tehtäessä kiinnitetään erityistä huomiota hakijan liiketaloudellisiin toimintaedellytyksiin ja hankkeen merkitykseen hakijan toimintamahdollisuuksille. Finnvera tekee hakijayrityksestä sekä suunnitellusta hankkeesta yritystutkimuksen ja hankeselvityksen.

Takaukselle on annettava Finnveran hyväksymä vastavakuus. Takausluoton määrä, luottoaika ja takausehdot määritellään hankekohtaisesti. 

Alustakauksen hakeminen

Voit tehdä rahoitushakemuksen turvallisesti ja helposti sähköisessä asiointipalvelussamme. Kirjaudu palveluun henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi, varmennekortilla tai mobiilivarmenteella.

Ahvenanmaalaisen varustamon takaushakemukseen tulee liittää Ahvenanmaan maakuntahallituksen lausunto.