Content Section

Brofinansiering för tiden före utbetalningen av stöd

Innehållsförteckning

Brofinansiering för tiden före utbetalningen av stöd

Med brofinansiering avses ett driftskapitallån från Finnvera som används för att täcka ett företags behov av driftskapital under tiden mellan ett positivt stödbeslut från NTM-centralen eller Business Finland och utbetalningen av stödet.

Av de av NTM-centralernas kunder som ansöker om stöd, kan brofinansiering endast sökas av företag som ansöker om utvecklingsstöd. Beträffande stöd från Business Finland angående brofinansiering går det att ansöka endast om det inte betalas förskott på stödet.

Villkor för brofinansiering

Brofinansieringsbeslutet fattas dock först när det finns ett beslut om biståndet. Förutsättningen för att Finnvera ska betala lånet är ett gällande positivt stödbeslut från Business Finland eller NTM-centralen. Minimibeloppet för lånet är 50 000 euro och det kan uppgå till högst 70 procent av det obetalade stödbeloppet, vid stöd från Business Finland dock högst 500 000 euro.

Stöden styrs till det spärrkonto som företaget har öppnat. Kontovillkoren ska vara godkända av Finnvera. Kunden skall vid godkännande av stödbeslutet meddela NTM-centralen/Business Finland att stödet ska betalas in på ovannämnda bankkonto och be NTM-centralen/Business 
Finland skicka en bekräftelse per e-post till Finnvera.

Finnveras lån betalas på betalningsdagarna tillbaka med de stödmedel som influtit på spärrkontot. Företaget ska dock betala lånekapitalet och räntorna till Finnvera senast på de 
förfallodagar som nämns i skuldebrevet även om medlen som styrs till spärrkontot inte räcker till för att betala lånekapitalet och räntorna. För Finnveras lån krävs samma 
säkerheter som vid normalt säkerhetsförfarande.

Ansökan om brofinansiering

Brofinansiering har ingen egen ansköningsblanket. Företagen ska ansöka om brofinansiering via Finnveras onlinetjänst genom att klicka på en länk "Ansök om lån eller borgen". De slutliga finansieringsvillkoren fastställs enligt Finnveras finansieringsbeslut. EU:s regler om statligt stöd kan höja priset på brofinansieringen.

Den som ansöker om finansiering och identifierar sig i vår i onlinetjänst ska vara en ansvarig person för företaget och ha firmateckningsrätt eller ägare till ett företag som grundas. I finansieringsansökan kan utöver de ovan nämnda även en anställd som handlar med fullmakt för företaget anges som företagets kontaktperson.

Läs mer om ansökning om finansiering