Content Section

Brofinansiering för tiden före utbetalningen av stöd

Med brofinansiering avses ett driftskapitallån från Finnvera som används för att täcka ett företags behov av driftskapital under tiden mellan ett positivt stödbeslut från Business Finland och utbetalningen av stödet.

Brofinansiering för tiden före utbetalningen av stöd

Med brofinansiering avses ett driftskapitallån från Finnvera som används för att täcka ett företags behov av driftskapital under tiden mellan ett positivt stödbeslut från Business Finland och utbetalningen av stödet.

Stödet styrs till ett särskilt avtalat spärrkonto och används för att återbetala Finnveras lån. Brofinansiering kan endast ansökas om det inte betalas förskott på stödet.

Villkor för brofinansiering

Förutsättningen för att Finnvera ska betala lånet är ett gällande positivt stödbeslut från Business Finland.

De slutliga finansieringsvillkoren fastställs enligt Finnveras finansieringsbeslut. EU:s regler om statligt stöd kan höja priset på brofinansieringen.

Ansökan om brofinansiering

Fylla ansökan i vår onlinetjänst.

Ansöka om brofinansiering via Finnveras onlinetjänst. Den som ansöker om finansiering och identifierar sig i vår i onlinetjänst ska vara en ansvarig person för företaget och ha firmateckningsrätt eller ägare till ett företag som grundas. I finansieringsansökan kan utöver de ovan nämnda även en anställd som handlar med fullmakt för företaget anges som företagets kontaktperson.

Meddela Finnvera om stödbeslut.

Stödet styrs till det spärrkonto som företaget har öppnat. Kontovillkoren ska vara godkända av Finnvera. Kunden skall vid godkännande av stödbeslutet meddela Business Finland att stödet ska betalas in på ovannämnda bankkonto och be Business Finland skicka en bekräftelse per e-post till Finnvera.

Finnvera fattar finansieringsbeslutet.

Brofinansieringsbeslutet fattas dock först när det finns ett beslut om biståndet. Förutsättningen för att Finnvera ska betala lånet är ett gällande positivt stödbeslut från Business Finland.